Writing na egzaminie CAE – sprawdź przykład i porady

Writing jest drugim segmentem egzaminu CAE. Dowiedz się, jak taki egzamin może wyglądać i co należy zrobić, aby przygotować się do niego w możliwie najlepszy sposób.

CERTYFIKATY

Writing na egzaminie CAE – sprawdź przykład i porady

Writing – pisanie – jest drugą z czterech części testu, jakim jest CAE. Ze względu na to, iż sam egzamin jest o stopień trudniejszy od FCE, również treść, jaką będziemy musieli napisać, powinna być bardziej złożona, niż na egzaminie na poziomie B2.

Jak wygląda pisanie?

Formy, jakie mogą być od nas wymagane do utworzenia, to: list oficjalny lub nieoficjalny, rozprawka, raport, notatka, recenzja, artykuł, lub opowiadanie. Podobnie jak ma to miejsce w poprzednim segmencie (Reading, Use of English), na pisanie mamy 1 godzinę i 30 minut.

Ze względu na podniesiony stopień trudności, wymaga się od nas napisania dwóch treści – jednej, o długości od 220 do 260 słów, oraz drugiej, najczęściej listu, raportu lub recenzji, o podobnej długości.

Przykładowy Writing

Każdy z nas wie, że trening czyni mistrza (practice makes perfect). Jednym z idealnych sposobów na ćwiczenie pisania jest podejście do przykładowego egzaminu CAE – nie tylko sprawdzimy w nim nasze umiejętności, lecz także dowiemy się, czego możemy się spodziewać na właściwym egzaminie. Przykładowy egzamin znajdziesz tutaj.

Jak się przygotować do pisania?

Przygotowanie się do pisania oznacza tworzenie treści w języku angielskim. Jeżeli zatem rozważamy podejście do egzaminu CAE, musimy ćwiczyć pisanie dokładnie tych form, jakie mogą znaleźć się na samym egzaminie. Po napisaniu treści warto przedstawić je nauczycielowi lub osobie o perfekcyjnej znajomości języka angielskiego. W ten sposób dowiemy się, co musimy jeszcze poprawić i na czym powinniśmy się skupić podczas ćwiczenia pisania.

Ponieważ na egzaminie oceniane są zawartość pracy, język, w jakim ją napisaliśmy, struktura pracy i słownictwo oraz gramatyka, upewnijmy się, iż opanowaliśmy te elementy do perfekcji. Tylko w ten sposób nie popełnimy błędów i zyskamy najwyższą możliwą ocenę!

 

Odwiedź również artykuły dotyczące pozostałych części egzaminu CAE. Zapraszamy!

Znasz już popularne idiomy w języku angielskim? Sprawdź się w quizie!

[1/9] Jak w języku angielskim brzmi popularne przysłowie: gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść?

Anne Simons

0

0

0

0

0