Podobieństwa i różnice między językiem polskim a angielskim, o których powinieneś wiedzieć

Język polski i język angielski to dwa zupełnie różne języki, które mają zarówno punkty wspólne, jak i różnice, o których warto wiedzieć. Zapraszamy do lektury.

GRAMATYKA SŁOWNICTWO
Podobieństwa i różnice między językiem polskim a angielskim, o których powinieneś wiedzieć

Język polski a język angielski - podobieństwa i różnice

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie podobieństwa i różnice występują pomiędzy językami polskim i angielskim? Jeżeli uczycie się języka angielskiego od pewnego czasu, jest to bardzo prawdopodobne. Na początkowym etapie nauki nowego języka, w tym przypadku języka angielskiego, dokonujemy licznych porównań względem naszego ojczystego języka z nadzieją, że dzięki znalezieniu elementów wspólnych łatwiej przyswoimy nowy język. W tym artykule poruszamy kwestię podobieństw obydwu języków nieco głębiej – zapraszamy do lektury.

Podobieństwa (similarities)

Zacznijmy od podobieństw między dwoma interesującymi nas tu językami. Jednym z ciekawszych i dość użytecznych podobieństw jest podobieństwo gramatyczne. Mówimy tu o konstrukcji zdań w poszczególnych czasach – o ile w wielu przypadkach rozbieżność w konstrukcji zdań między językiem angielskim a polskim jest wyraźna, o tyle w kilku przypadkach mamy do czynienia z idealną symetrią. Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:

Jacek lubi zabawki.

W języku angielskim to samo zdanie ułożymy w identyczny sposób – co więcej, użyjemy angielskiego odpowiednika czasu teraźniejszego – czasu Present Simple:

Jack likes toys.

Widzimy tu podobieństwo w skali 1:1 – obydwa zdania zawierają trzy wyrazy, poszczególne elementy (podmiot, orzeczenie, dopełnienie) są identyczne i ułożone w takiej samej kolejności, a jedyną różnicą wydaje się być ilość liter, która w języku polskim jest większa.

Składnia i konstrukcja zdań w przypadku krótszych zdań wielokrotnie wygląda identycznie. Nie jest to jednak zasada, którą powinniśmy się kierować przy tworzeniu wszystkich zdań w języku angielskim – wręcz przeciwnie, takie podobieństwa występują stosunkowo rzadko, a konstrukcje gramatyczne języka angielskiego dość znacznie odbiegają od polskich.

Pod względem gramatycznym podobieństwa w zasadzie kończą się w tym punkcie.

Kolejnym podobieństwem, które warto poruszyć, to bogactwo leksykalne w obydwu językach. Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, mamy do dyspozycji szeroką gamę różnego rodzaju określeń, których zapamiętanie wymaga bardzo dobrej pamięci.

Weźmy dla przykładu słowo „świetny” – w języku angielskim słownik wskazuje na co najmniej kilkanaście odpowiedników dla tego terminu. W języku polskim mamy równie szeroką gamę synonimów dla słowa „świetny”, z których możemy do woli korzystać.

Mówiąc o słownictwie, nie można pozostawić bez komentarza kwestii wpływu angielskiego słownictwa na polskie, szczególnie w przypadku nowych terminów. Czy znacie słowa smartfon, facebook, weekend, lunch, komputer? Wszystkie te, i setki, jeżeli nie tysiące innych, pochodzą z języka angielskiego, z którego to zostały bezpośrednio przeniesione na nasz ojczysty język. Warto o tym pamiętać.

Poruszmy teraz nieco inną kwestię. Lubicie czytać? Jeżeli tak, z pewnością zauważyliście, że ogólna budowa anglojęzycznych artykułów nie różni się zbytnio od ich polskich odpowiedników. Trzymając w ręku angielską gazetę, widzimy, jak podobnie zbudowane są poszczególne artykuły do artykułów w polskiej gazecie. Ogólna forma wypowiedzi pisemnych jest bardzo zbliżona do podobnych wypowiedzi w języku polskim, co jest dość znacznym ułatwieniem w nauce języka angielskiego. Podobieństwa jednak kończą się na budowie takich treści, a ich zawartość – przede wszystkim pod względem gramatycznym – to już inna bajka.

Różnice (differences)

Mówiąc o podobieństwach, zaczęliśmy od podobieństw gramatycznych – uczynimy podobnie w sferze różnic. Mamy tu na myśli głównie ilość czasów, jakie występują w języku angielskim. Jest ich dwanaście, a ich spis znajdziecie tutaj. W języku polskim mamy do czynienia z trzema głównymi czasami – teraźniejszym, przyszłym i przeszłym.

Bodaj największą różnicą między językiem polskim a językiem angielskim jest fonetyka – akcentowanie i wymowa słów. O ile amerykański angielski jest w pewnym sensie zbliżony do wymowy, jaką mamy w języku polskim (chociażby pod względem wymowy spółgłoski „r”, ale i ta wymawiana jest w inny sposób w amerykańskiej odmianie języka angielskiego), o tyle brytyjski angielski leży po zupełnie innej stronie tego spektrum.

Mówiąc o wymowie, warto wspomnieć również o zupełnie innym rytmie i melodii języka. Aby się o tym przekonać, posłuchajmy angielskiego radia bądź wiadomości – przekonacie się, że język angielski jest pod tym względem zupełnie różny od języka polskiego.

Różnice występują również w sferze słownictwa – od pojedynczych słówek po slang, powiedzenia i przysłowia. Nic dziwnego, bowiem te zazwyczaj uwarunkowane są kulturowo i historycznie. Oto przykład:

Trzymamy kciuki.

W języku angielskim powiemy:

We are keeping our fingers crossed.

Również nazwy świąt i różnego rodzaju obchodów bywają zupełnie różne (pamiętajmy o zjawisku nieprzetłumaczalności):

Tłusty czwartek

Shrove Tuesday

Jest to również ciekawostka – u nas dzień, w którym jemy tłuste jedzenie, obchodzimy w czwartek, podczas gdy państwa anglojęzyczne we wtorek.

Różnica, która jest dość pokaźna i konieczna do zapamiętania, to zasady pisowni odnoszące się do przymiotników. Nazwy narodowości w języku polskim, jeżeli te przedstawione są w postaci przymiotnika, możemy zapisać małą literą:

angielski, duński, amerykański

Co w języku angielskim wygląda inaczej – również w przypadku przymiotników musimy pamiętać o wielkiej literze:

French, Russian, German

Tak prezentują się podobieństwa i różnice, jakie występują między językiem polskim a językiem angielskim. Różnic jest tak naprawdę znacznie więcej, jednak my chcieliśmy poruszyć te najważniejsze. Zapraszamy również do lektury artykułu, w którym porównujemy brytyjską odmianę języka angielskiego z jej amerykańskim odpowiednikiem.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0