Idiom "pijany" - tłumaczenie na angielski

"pijany" po angielsku

Idiom
Tłumaczenie
pijany Created with Sketch.
zunked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
zozzled Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
zounked out Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
zounked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
zosted Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
zorked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
zootied Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
zooted Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
wiggy Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
strunk Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
crunk Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
crocked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
creamed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
crashed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
country drunk Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
corned Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
corky Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
corked up Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
corked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
cooked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
comboozelated Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
cocked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
clobbered Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
clear Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
chucked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
carrying a load Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
carrying a heavy load Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
can't see a hole in a ladder Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
buzzing Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
busted Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
bunked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
brewed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
both sheets in the wind Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
boozy-woozy Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
boozed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
boiled Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
bobo Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blue around the gills Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blue Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blown up Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blown out Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blowed away Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blowed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blooey Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blocked Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blitzed out Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blitzed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blissed-out Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blissed out Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blissed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blinded Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blind Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blimped Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
blasted Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
binged Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
bewottled Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
belly up Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
batty Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
battered Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
bats Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
basted Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
bashed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
barreled up Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
barreled Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
balmed Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
bagged Created with Sketch.
pijany Created with Sketch.
(as) tight as a tick Created with Sketch.