Osoby po angielsku – I, you, he, she, it, we, you, they

Osoby – ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni – to podstawa języka, niezależnie, czy mówimy o języku angielskim, czy polskim. Dowiedz się, jak prezentują się osoby w języku angielskim i zapoznaj się z ich odmianą.

GRAMATYKA
Osoby po angielsku – I, you, he, she, it, we, you, they

Mówiąc o absolutnych podstawach języka angielskiego, nie możemy pominąć kwestii osób. Niemal w każdym języku są one zagadnieniem niezbędnym do przyswojenia w początkowej fazie nauki. Bez znajomości osób nie bylibyśmy bowiem w stanie tworzyć zdań ani ich w pełni rozumieć. A zatem – zapoznajmy się z osobami po angielsku oraz sposobem, w jaki wpływają one na następujący po nich czasownik. Zaczynajmy!

Osoby po angielsku

Zacznijmy od tego, jak osoby w języku angielskim prezentują się w przypadku liczby pojedynczej.

Liczba pojedyncza

  • I – ja
  • you – ty
  • he/she/it – on/ona/ono

Uwaga! Osoba pierwsza w języku angielskim – I – jest jedyną osobą, którą w każdym miejscu w zdaniu piszemy wielką literą!

Uwaga! Po osobach he/she/it czasownik kończy się na -s. Nie ma znaczenia, o której z trzech osób mówimy. Jest to wyjątek, o którym musisz pamiętać!

Liczba mnoga

  • we – my
  • you – wy
  • they – oni

Uwaga! Zwróć uwagę, iż osoba you w liczbie mnogiej nie różni się formą od drugiej osoby liczby pojedynczej. To, czy w zdaniu użyte jest you w liczbie pojedynczej, czy też mnogiej, wynika z kontekstu zdania.

Odmiana czasowników przez osoby

Jak zaznaczyliśmy przy trzeciej osobie liczby pojedynczej – he/she/it – osoba ta jest nieregularna, bowiem do czasownika w czasie Present Simple należy dodać końcówkę -s.

Język angielski ma wiele czasów, spośród których większość nie charakteryzuje się specyficzną odmianą dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Wyjątkami są wspomniany czas teraźniejszy prosty oraz czasy Perfect, w przypadku których również istnieją wyjątki, o czym za chwilę przeczytacie.

Present Simple

I do
you do
he/she/it does

we do
you do
they do

Present Perfect

I have been
you have been
he/she/it has been

we have been
you have been
they have been

Jak zauważyliście, w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownik posiłkowy have przyjął formę has. Pamiętajmy o tym, by nie popełnić błędu!

W przypadku czasu Present Perfect Continuous czasownik posiłkowy zachowuje się w ten sam sposób.

Mówiąc o operatorze to be, musimy dokonać rozróżnienia między liczbą pojedynczą a liczbą mnogą. Przyjrzyjmy się im na przykładzie czasu Present Continuous:

I am doing
you are doing
he/she/it is doing

we are doing
you are doing
they are doing

Czas Past Continuous zachowuje się w sposób podobny, jednak operator to be przyjmuję formę przeszłą – was.

I was doing
you was/were doing
he/she/it was doing

we were doing
you were doing
they were doing

Możecie zauważyć, że przy drugiej osoby liczby pojedynczej mamy do wyboru dwie formy operatora – was lub were. Wynika to z faktu, że druga osoba liczby pojedynczej wygląda tak samo jak druga osoba liczby mnogiej i zwykle przyjmuje podobne formy czasowników do jej odpowiednika w liczbie mnogiej.

Zapoznawszy się podstawowym zagadnieniem o osobach w języku angielskim, zapraszamy do przeczytania artykułu poświęconego zaimkom osobowym i dzierżawczym, dzięki którym nauczysz się określać przynależność.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0