Gramatyka angielska: was i were

Formy was i were pojawiają się w języku angielskim w czasie Past Simple i Past Continuous, jednak odgrywają inną rolę. Jaka jest różnica między formami was i were? Kiedy dokładnie ich używamy? Wszystkiego dowiecie się w tym artykule.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: was i were

Język angielski jest na czele jeżeli mówimy o językach z największą ilością czasów. Jednymi z najczęściej używanych czasów w języku angielskim są czasy Past Simple i Past Continuous, czyli czas przeszły prosty i czas przeszły ciągły. Jak już pewnie wiecie, w czasie przeszłym prostym używamy czasowników w drugiej formie – jeżeli będzie to czasownik regularny, dopiszemy do jego podstawowej formy końcówkę -ed, bądź posłużymy się drugą formą w przypadku czasowników nieregularnych. Jednym z czasowników nieregularnych jest czasownik to be (być), w którym druga forma brzmi was i were – dla osoby pojedynczej i dla liczby mnogiej. Co więcej, w czasie przeszłym ciągłym słowa was i were są operatorami. Czy jest to jedyna różnica między tymi formami? Kiedy dokładnie ich używamy?

Was i were

Formę was użyjemy w przypadku, kiedy mamy do czynienia z podmiotem w liczbie pojedynczej:

I (ja), you (ty)(!), he/she/it (on/ona/ono)

(!) wyjaśnienie – druga osoba liczby pojedynczej – you – jest także drugą osobą liczby mnogiej. Dla tej osoby bardzo często również w liczbie pojedynczej zamiast was używa się were, o czym warto pamiętać.

Formy were użyjemy w przypadku, kiedy mamy do czynienia z podmiotem w liczbie mnogiej:

We (my), you (wy), they (oni)

W celu zilustrowania użycia obydwu form, pokażemy Wam kilka przykładów:

Forma was

I was there before you got there. - Byłem tam, zanim się tam dostałeś. - Past Simple
I was doing the dishes when you came back home. - Zmywałem naczynia, kiedy wróciłaś do domu. - Past Continuous
He was at home when I called him. - On był w domu kiedy do niego zadzwoniłem. - Past Simple
It was easy. - To było proste. - Past Simple

Forma were

We were astonished by the news. - Byliśmy zaskoczeni tą wiadomością. - Past Simple
You were watching TV when I called you. - Oglądaliście telewizję kiedy do was zadzwoniłam. - Past Continuous
You were doing great! - Szło ci bardzo dobrze! - Past Continuous
They were fine. - Oni mieli się dobrze. - Past Simple

Dowiedzmy się również o różnicach pomiędzy czasami Past Simple i Past Continuous.

Dodaj komentarz
User 4
stary
ponad 4 lata temu

Nadal nic nie wiem.

Odpowiedz
User 4
Mama
około 6 lat temu

Proszę o przykład użycia 'you was'.

Odpowiedz
0
0
0 0 0