Suppose – poznaj różne znaczenia i użycia tego angielskiego słowa

W języku angielskim występuje wiele słów, które mają wiele znaczeń. Jednym z nich jest słowo suppose. Dowiedzmy się, jakie są jego znaczenia i kiedy należy go używać. Zapraszamy do nauki.

GRAMATYKA SŁOWNICTWO
Suppose – poznaj różne znaczenia i użycia tego angielskiego słowa

Angielskie słowo suppose to istny szwajcarski scyzoryk – posiada bowiem wiele znaczeń i może być użyte w wielu sytuacjach. W tym artykule przedstawimy Wam kiedy i jak należy go używać. Dowiecie się również, co suppose znaczy po polsku. Zapraszamy!

Suppose

Podstawowe znaczenie słowa suppose to „przypuszczać”, „zakładać”, aczkolwiek wykorzystane w różnych konstrukcjach gramatycznych, jego znaczenie diametralnie się zmienia.

 1. Zacznijmy od dość użytecznego znaczenia. Użyte jako odpowiedź wraz ze słowem so, oznacza – „tak sądzę”, „tak podejrzewam”, „chyba tak”,:

  A: Is Jack attending the party? - Czy Jack będzie na imprezie?
  B: I suppose so. - Chyba tak.
 2. Podstawowe znaczenia wspomnianego słowa zostały wspomniane we wprowadzeniu – „przypuszczać” oraz „zakładać”:

  I suppose it won't be a difficult task. - Zakładam, że to nie będzie trudne zadanie.
 3. W przypadku zdań przeczących sytuacja ze słowem suppose prezentuje się bardzo ciekawie – to słowo suppose łączy się z formą negatywną, a nie inny czasownik, co zwykle ma miejsce:

  I don't suppose Brian will know about it. - Nie sądzę, że Brian będzie o tym wiedział.
 4. Suppose jest również wyjątkowe w użyciu w czasie ciągłym – nie przybiera ono formy ciągłej; używane jest w formie podstawowej:

  Now I suppose it won't make a difference. - Podejrzewam, że nie zrobi to różnicy.
 5. Inne ciekawe znaczenie tego słowa to „mieć powinność” – w tym kontekście jest ono synonimem czasownika modalnego should:

  Jack is supposed to get up at 7 AM. - Jack powinien wstawać o siódmej rano.
 6. Konstrukcja supposed to be oznacza „mówi się o tym, że”:

  This train is supposed to be the world's fastest. - Mówi się, że ten pociąg jest najszybszy na świecie

  Poznaj inną, bardziej tradycyjną konstrukcję na tworzenie tego typu zdań pod tym adresem.
 7. Dość często używaną konstrukcją i znaczeniem słowa suppose jest „a może”, „a co jeśli”. W celu prawidłowego utworzenia zdania z suppose w takiej roli, wstawiamy je na samym jego początku.

  Suppose we visit China? We'll be in Nepal so it won't be too far away. - A może odwiedzimy Chiny? Będziemy w Nepalu a więc niedaleko.

  A: I'm going to do it. - Zrobię to.
  B: Suppose you fail? What are you going to do then? - A co jeśli ci się nie uda? Co wtedy zrobisz?
 8. Przejdźmy na drugi koniec skali – zwrot not supposed to oznacza zakaz. Często można spotkać tabliczki z takim wyrażeniem:

  You are not supposed to smoke in here. - Nie wolno tu palić.
  She's not supposed to drink coffee. - Ona nie może pić kawy.

Innym zagadnieniem, które warto znać, są czasowniki modalne i ich konstrukcje w przeszłości. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0