Gramatyka angielska: konstrukcja it is said that/somebody is said to

Mówi się, że...

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: konstrukcja it is said that/somebody is said to

Konstrukcja It is said that/Somebody is said to – Mówi się, że...

Paulie is said to be a gentleman.

Konstrukcja it is said that/somebody is said to jest bardzo przydatna w języku angielskim – zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jest to konstrukcja, której użyjemy, by przekazać, co o kimś lub o czymś się mówi, a która jest ściśle powiązana ze stroną bierną.

Wypowiedzi z użyciem tej konstrukcji dzielimy na osobowe i bezosobowe. Zacznijmy od tej drugiej.

Forma bezosobowa

Jest formą prostszą jeżeli chodzi o budowę zdania, a wygląda następująco:

Zdanie wyjściowe: People say that Paulie is a gentleman. - Ludzie mówią, że Paulie to dżentelmen.
Zdanie w formie bezosobowej: It is said that Paulie is a gentleman. - Mówi się, że Paulie to dżentelmen.

Jak zauważyliście, do akcji w zdaniu zmienionym wkroczyła strona bierna. Zdanie takie zaczynamy od wyrażenia It is said that, po którym po prostu przepisujemy drugi człon zdania wyjściowego. 

W wyrażeniu It is said that czasownik said możemy zastąpić kilkoma innymi:

believed
considered
thought
agreed
reported

z których wszystkie w tym kontekście mają podobne znaczenie.

Forma osobowa

Druga z omawianych form jest nieco bardziej skomplikowana pod względem budowy, jednak mimo wszystko nie powinna sprawiać najmniejszych problemów. W przypadku formy osobowej, tworząc zdanie musimy wziąć pod uwagę czas zdania wyjściowego. Przykładowe zdanie przy użyciu tej formy wygląda następująco:

Zdanie wyjściowe: People say that Paulie was a gentleman. - Ludzie mówią, że Paulie był dżentelmenem.
Zdanie w formie osobowej: Paulie is said to have been a gentleman. - Mowi się, że Paulie był dżentelmenem.

Jeżeli człon zdania People say jest w tym samym czasie co jego druga część, oznacza to, że odnosi się ono do jednego czasu. Konstrukcja takiego zdania to:

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + said/inny czasownik + to + bezokolicznik + reszta zdania
Paulie is said to be a gentleman.

Istnieje jednak sytuacja, kiedy to poszczególne części zdania są w różnych czasach, tak jak w przykładzie, który wcześniej podaliśmy:

People say that Paulie was a gentleman.

Wówczas konstrukcja zdania jest nieco inna:

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + said/inny czasownik + to have + trzecia forma czasownika + reszta zdania
Paulie is said to have been a gentleman.

Poniżej znajdziecie kilka przykładów:

People say that Caroline is honest → It is said that Caroline is honest.
People consider Stan a fair man. → Stan is considered to be a fair man.
People agree that John was dishonest → John is agreed to have been dishonest.

Zapoznajmy się również z tworzeniem stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0