Gramatyka angielska: czasowniki modalne w przeszłości (modals in the past)

Czasowniki modalne to istotny element gramatyki języka angielskiego. Dowiedz się, jak tworzy się konstrukcje z czasownikami modalnymi odnoszące się do przeszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czasowniki modalne w przeszłości (modals in the past)

Jak już wspomnieliśmy w artykule poświęconym czasownikom modalnym, stanowią one rdzeń gramatyki języka angielskiego. Równie istotne jest tworzenie konstrukcji przeszłych z ich udziałem – wyglądają one nieco inaczej niż czasy przeszłe. Zapraszamy do zapoznania się z angielskimi czasownikami modalnymi w przeszłości i sposobem ich tworzenia.

Czasowniki modalne w przeszłości (modals in the past)

Większość czasowników modalnych w formie przeszłej tworzymy według następującej konstrukcji:

Czasownik modalny + have + trzecia forma czasownika

Co nie jest jednak regułą, której musimy w każdym przypadku kurczowo się trzymać. W przypadku niektórych czasowników modalnych sytuacja prezentuje się inaczej – oto one:

Can

Forma przeszła od czasownika can brzmi could – nie musimy do niej nic dostawiać:

He can ride a bike → He could ride a bike.

Istnieje również możliwość utworzenia formy can't have … W tym przypadku oznacza ona, iż ktoś lub coś nie mogło mieć miejsca, w sensie – jesteśmy czegoś pewni lub prawie pewni:

He can't have been riding a bike at noon. He was at home. - On nie mógł jeździć rowerem w południe. Był wtedy w domu.

Will

Podobnie jest w przypadku czasownika modalnego will – gdy chcemy odnieść się do przeszłości, z pomocą przychodzi forma would:

I will do this for you. → I would do this for you.

Możliwe są również dwie następujące formy – will have … oraz would have

Pierwsza z nich – will have … – oznacza, że coś się wydarzyło w przeszłości i jesteśmy tego pewni:

We will have met his father yesterday. - Spotkaliśmy wczoraj jego ojca – jesteśmy pewni, że to jego ojciec.

Would have … oznacza przypuszczenie:

We would have met his father yesterday. - Spotkaliśmy wczoraj jego ojca – to chyba był jego ojciec.

Zajmijmy się teraz pozostałymi czasownikami modalnymi w przeszłości. Nie obawiajcie się – nie są one niczym trudnym, o czym się za chwilę przekonacie.

Need

Zacznijmy od czasownika need. Wspominaliśmy o nim już w naszym głównym artykule odnoszącym się do czasowników modalnych języka angielskiego, jednak warto o nim wspomnieć ponownie.

Formą przeszłą od czasownika modalnego needn't jest didn't need to. Oznacza on brak konieczności odnoszący się przeszłości – ze względu na brak konieczności, czynność nie została wykonana. Istnieje również forma needn't have done, która również oznacza brak konieczności robienia czegoś w przeszłości, lecz w jej przypadku czynność, która nie była konieczna, została zrobiona.

I needn't carry the bag. → I didn't need to carry the bag. - Nie musiałem nieść torby.
I needn't carry the bag. → I needn't have carried the bag. - Niepotrzebnie niosłem torbę.

May

May w przeszłości to bardzo łatwa konstrukcja – may have … Oznacza ona przypuszczenie, że coś miało miejsce.

He may be there. → He may have been there. - On mógł tam być.

Might

Might to kolejny czasownik, który wymaga słowa have i trzeciej formy czasownika, by utworzyć formę przeszłą – oznacza ona nieco mniej prawdopodobne przypuszczenie.

She might go to the cinema. → She might have gone to the cinema. - Być może udała się do kina.

Must

Czasownik must w przeszłości jest czasownikiem, na który trzeba poświęcić nieco więcej uwagi. Jego formę przeszłą tworzy się w taki sam sposób jak may czy might, a oznacza pewność co do czynności lub sytuacji z przeszłości.

He must be there. → He must have been there. I saw him. - On musiał tam być. Widziałem go.

Ought to

Czasownik ought to w przeszłości tworzymy w bardzo prosty sposób – ought to have

I ought to clean my room. → I ought to have cleaned my room. - Powinienem był posprzątać mój pokój.

Should

Czasownik modalny should jest ostatnim z czasowników modalnych posiadających formę przeszłą. Występuje on w mowie potocznej dość często, a konstrukcja nie jest niczym nowym:

I should train more. → I should have trained more. - Powinienem był trenować więcej.

Zapraszamy również do lektury artykułu, w którym skupiliśmy się na czasownikach modalnych must, may i might.

Dodaj komentarz
User 4
Iza
ponad 4 lata temu

Panie Gratka qymyslul pan nowa granatyke ?

Odpowiedz
0
0
0 0 0