Gramatyka angielska: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (countable and uncountable nouns)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne nie są dla nas niczym nowym – w języku polskim występuje wiele takich rzeczowników. W przypadku języka angielskiego sytuacja wygląda podobnie. Zapoznajmy się z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w języku angielskim i zasadami postępowania w przypadku obydwu grup.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (countable and uncountable nouns)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – countable and uncountable nouns – są w języku angielskim tak popularne, jak w języku polskim. Nie znaczy to jednak, że mamy tu do czynienia z takimi samymi rzeczownikami. Dla przykładu, w języku polskim „informacja” to rzeczownik policzalny, podczas gdy w języku angielskim – niepoliczalny. Przejdźmy zatem do zapoznania się obiema grupami rzeczowników w języku angielskim.

Rzeczowniki policzalne (countable nouns)

Rzeczowniki policzalne – countable nouns – to rzeczowniki, które możemy policzyć. W liczbie pojedynczej przed takimi rzeczownikami stosuje się przedimki a/an, a jeżeli chcemy zapytać o ilość, pytanie zaczniemy od How many … .

Liczbę mnogą od rzeczowników policzalnych najczęściej tworzymy poprzez dodanie końcówki -s. Z zasadami tworzenia liczby mnogiej zapoznacie się w tym artykule.

Przykłady

Liczba pojedyncza                              Liczba mnoga

an apple / one apple two apples / three apples / several apples itd.
a cat / one cat two cats / four cats
a restaurant / one restaurant two restaurants / five restaurants
a laptop / one laptop two laptops / ten laptops
a book / one book two books / twenty books
a child / one child two children / thirty children
a desk / one desk two desks / fifty desks

Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns)

Rzeczowniki niepoliczalne – uncountable nouns – to rzeczowniki, których nie da się policzyć. Do określenia ich ilości użyjemy zwrotów abstrakcyjnych zamiast liczb, np. trochę, niewiele, dużo (some / little / a little / much / a lot of). Problem mogą stanowić rzeczowniki, które w języku polskim policzymy, a w języku angielskim należą do grupy rzeczowników niepoliczalnych. Poniżej znajdziecie przykładowe rzeczowniki niepoliczalne.

Ta grupa rzeczowników wymaga użycia czasowników dla liczby pojedynczej – Money is … zamiast Money are

Pytając o ilość, zapytamy – How much … ?

Przykłady

information - informacja
research - badanie
knowledge - wiedza
water - woda
milk - mleko
coffee - kawa
money - pieniądze
air - powietrze
politics - polityka
hair - włosy
wood - drewno
vocabulary - słownictwo
electricity - elektryczność

Wyjątki

Zdarza się, że w języku angielskim spotkacie się z formami:

Mark brought three waters.
I enjoyed two coffees.

Odnoszą się one do ilości – w tym przypadku butelek wody oraz filiżanek kawy.

Warto na chwilę zatrzymać się przy kawie (tak dosłownie, jak i przenośnie) – jak już powiedzieliśmy, kawa jest niepoliczalna – policzalne mogą być filiżanki kawy, które wypiliśmy, jak w przykładzie powyżej. Co więcej, ziarenka kawy – coffee beans – również są policzalne. Trzeba zatem uważać i nie można sugerować się poszczególnymi elementami dotyczącymi pewnego pojęcia.

  • Hair – rzeczownik, który jest niepoliczalny, a odnosi się do włosów. Możliwa jest forma hairs, kiedy to mówimy o pojedynczych włosach.
  • Fruit – kolejny niepoliczalny rzeczownik, odnoszący się do grupy owoców. Mówiąc o pojedynczych owocach, możemy powiedzieć fruits.
  • News – mimo iż rzeczownik ten kończy się na -s, jest niepoliczalny. Powiemy:
I have good news for you.

Możliwe jest użycie przedimka a/an – aby można było go użyć, musimy zawrzeć ilość informacji, jakie mamy do przekazania, przy czym ilość musi być określona rzeczownikiem policzalnym:

I have a piece of news for you.

Zapraszamy również do zapoznania się z czasownikami nieregularnymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
MAKS
ponad 4 lata temu

to o niczym nie mówi czy sugar jest w grupie policzalnych czy w niepoliczalnych

Odpowiedz
0
0
0 0 0