Gramatyka angielska: następstwo czasów

Ucząc się języka angielskiego, na pewno spotkaliście się z pojęciem następstwa czasów. W tym artykule wyjaśnimy czym owo następstwo czasów jest, na czym polega, i jak w praktyce wygląda.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: następstwo czasów

Ucząc się języka angielskiego, na pewno spotkaliście się z pojęciem następstwa czasów. W tym artykule wyjaśnimy czym owo następstwo czasów jest, na czym polega, i jak w praktyce wygląda.

Następstwo czasów w języku angielskim jest ważnym zagadnieniem gramatycznym. Bez jego opanowania, które nie powinno sprawiać większych trudności, nie jesteśmy w stanie tworzyć gramatycznie złożonych wypowiedzi lub nawet pojedynczych zdań, więc warto się mu przyjrzeć.

Zasada następstwa czasów

Czym więc jest wspomniana zasada następstwa czasów w języku angielskim? Uproszczając, jest to reguła polegająca na tym, że używając pewnego czasu w szczególnych rodzajach zdań, inne czasy w zdaniu powinny pójść za nim w ślad. Nie martwcie się, jeżeli taka definicja nie wyjaśnia istoty następstwa czasów. Za chwilę zauważycie o co dokładnie tu chodzi.

Następstwo czasów można doskonale zauważyć w takich strukturach gramatycznych jak mowa zależna (reported speech), kiedy to relacjonujemy czyjąś wypowiedź, czy w życzeniach – wishes.

Przykłady następstwa czasów

Przyjrzyjmy się zdaniu:

I will do this for you. - Zrobię to dla ciebie.

To samo zdanie przytoczone przez kogoś, kto je relacjonuje:

He said that he would do this for them. - Powiedział, że zrobi to dla tej osoby.

Następstwo czasów jest tu widoczne w przypadku czasownika will, który, cofając czas, zamienił się na would. Dlaczego został on zmieniony? Za tą zmianę odpowiada właśnie reguła następstwa czasów. Zauważmy, że relacjonując czyjąś wypowiedź, mówimy … said that …, czyli używamy czasu przeszłego prostego – Past Simple. Kiedy użyjemy czasu przeszłego dla pierwszego członu, czas ten musi być zachowany również dla reszty zdania. Stąd też:

I do enjoy this film. (Podoba mi się ten film.) → He said that he did enjoy that film. 
I don't know where he lives. (Nie wiem, gdzie on mieszka.) → I didn't know where he lived.
We hope we will pass. (Mamy nadzieję, że zdamy.) → We hoped we would pass.
I think I have seen that. (Myślę, że to już widziałem.) → I thought I had seen that.
Do you know where he's gone? (Wiesz, dokąd poszedł?) → Did you know where he'd gone?

Opanowane reguły następstwa czasów w języku angielskim wymaga jednak czasu. Bardzo często popełnianym błędem jest zapominanie o konieczności zachowania następstwa czasu podczas mówienia, kiedy to mamy ograniczoną ilość czasu na przypomnienie sobie o tej zasadzie. Z czasem jednak staje się to zupełnie naturalne i nie musimy o tym nawet myśleć.

Nauczmy się również tworzyć liczbę mnogą w języku angielskim. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0