Gramatyka angielska: łączniki as long as / so long as

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma dość często spotykanymi łącznikami w języku angielskim – as long as oraz so long as.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: łączniki as long as / so long as

Łączniki as long as / so long as

W gramatyce języka angielskiego ważną rolę odgrywają łączniki (conjunctions), które łączą części zdania. Łącznikami, na które warto zwrócić uwagę, są dość popularne as long as i so long as, które oznaczają „o ile”, „jeżeli”, „dopóki”, „pod warunkiem, że”. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

As long as / so long as

Na początku odpowiemy na pytanie, które z pewnością już sobie zadaliście – czy występuje jakakolwiek różnica między wspomnianymi łącznikami? Owszem, aczkolwiek bardzo mała. Łącznik so long as jest odrobinę bardziej formalny niż as long as, który z kolei jest w dzisiejszym angielskim częściej używany od swojego brata bliźniaka.

Użycie

Łączniki as long as / so long as używamy w przypadku mówienia o zamierzonym okresie trwania danej czynności – najczęściej odnosząc się do przyszłości. Co ważne, odnosząc się do przyszłości, po wspomnianych łącznikach używamy czasu teraźniejszego (Present Simple) – jest to rodzaj zdań warunkowych:

I will enjoy this type of food as long as I stay there. - Będę rozkoszował się tym jedzeniem dopóki tam będę.
I will enjoy this type of food as long as I will stay there.

Drugie zdanie jest nieprawidłowe ze względu na zastosowanie czasu przyszłego (Future Simple) po łączniku as long as.

Przykładowe zdania

Stay here as long as you like it. - Zostań tu jeżeli ci się podoba.
So long as you enjoy it, you can play this arcade game. - Jeżeli lubisz tę grę, możesz w nią grać.
She can come so long as she brings her own food. - Ona może przyjść, pod warunkiem, że przyniesie swój własny prowiant.
As long as Tom is with us, I will not leave. - Dopóki Tom jest z nami, nie odejdę.
We can go to the beach as long as the weather is fine. - Możemy udać się na plażę o ile pogoda będzie dobra.

Polecamy również artykuł, w którym zapoznasz się z trybem łączącym w języku angielskim (subjunctive).

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0