Gramatyka angielska: had better / would rather / would prefer / prefer – preferencje w języku angielskim

Wyrażanie preferencji w języku angielskim nie jest niczym trudnym. Z pomocą przychodzą nam cztery popularne konstrukcje – had better, would rather, would prefer, oraz prefer. Dowiedzmy się, jak poprawnie z nich korzystać.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: had better / would rather / would prefer / prefer – preferencje w języku angielskim

Ucząc się języka angielskiego, wyrażanie preferencji z pewnością nie jest pierwszym tematem, na jakim się skupimy. Nie jest on nawet w pierwszej piątce takich tematów. Nauka sposobów wyrażania preferencji w języku angielskim odbywa się na stosunkowo późnym etapie, co nie oznacza, że jest to trudny temat. Użyteczne okażą się cztery konstrukcje, które spotkać można dość często w języku angielskim – had better, would rather, would prefer i prefer. W tym artykule dowiecie się, jak poprawnie tworzyć z nimi zdania. Zapraszamy do nauki.

Had better

Z konstrukcją had better mogliście się już spotkać w naszym artykule poświęconym czasownikom modalnym. W ramach przypomnienia, wspomnianego zwrotu używamy, podobnie jak pozostałych zwrotów opisywanych w tym artykule, podczas wyrażania preferencji. Oznacza ona „lepiej”, „lepiej, żeby”, „lepiej, jeśli”. Tworzenie zdań z wykorzystaniem konstrukcji had better jest bardzo łatwe – nie musimy zmieniać czasów ani stosować specjalnych konstrukcji – po zwrocie had better wstawiamy czasownik w podstawowej formie.

Podmiot + had better + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania
Mark had better study more.

Możemy również skrócić had better do 'd better:

Sylvia'd better move to the UK.

Would rather

Konstrukcja would rather jest nieco bardziej skomplikowana; oznacza ona „wolałbym”, „wolałbym raczej”, a zdania z jej wykorzystaniem tworzymy na dwa różne sposoby:

  • W przypadku, kiedy preferencje odnoszą się do jednostkowej sytuacji, konstrukcja zdania przyjmuje następującą formę:

Podmiot + would rather + czasownik w podstawowej formie + than + reszta zdania
I would rather sleep than study.
She would rather ride a bike than walk.

  • Kiedy zdanie odnosi się do naszych preferencji wobec tego, co inna osoba ma zrobić, konstrukcja nieco się komplikuje – po zwrocie would rather następuje osoba, o której mówimy, a po niej czasownik w czasie przeszłym prostym – Past Simple:

Podmiot + would rather + podmiot + czasownik w drugiej formie + reszta zdania
I would rather you did not bite your nails.
I would rather he stopped winking at me.

Forma skrócona od would rather to I'd rather

Would prefer

Konstrukcja would prefer jest bliźniaczą konstrukcją do omawianego przed chwilą would rather w sensie znaczeniowym. Cechą charakterystyczną tego zwrotu jest mnogość konstrukcji, które możemy z nim utworzyć – mamy do dyspozycji aż cztery:

Podmiot + would prefer + bezokolicznik z to + reszta zdania
Dave would prefer to travel to Rome.

Podmiot + would prefer + podmiot + to + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania
I would prefer Sally to bring us the meal.

Podmiot + would prefer + to + czasownik w podstawowej formie + rather than + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania
Kyra would prefer to dance rather than sit at the wall.

Podmiot + would prefer + podmiot + bezokolicznik z to + rather than + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania
I would prefer you to come to me rather than run all day.

Forma skrócona od would prefer to I'd prefer

Prefer

Ostatnim wyrażeniem określającym preferencje jest wyrażenie prefer, oznaczające „woleć”, „preferować”. Oto przykładowe zdania z jego użyciem:

I prefer dancing to painting.
Darrel prefers having a good meal to eating a fast food.
Sheila prefers cars to motorcycles.
Dan prefers laptops to desktops.
She prefers to drive a car rather than to be a passenger.
Caroline prefers to eat at home rather than to eat at the restaurant.

Zapraszamy również do zapoznania się z zaimkami zwrotnymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0