Gramatyka angielska: zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

Zaimki zwrotne to szczególny rodzaj zaimków, które odnoszą się do osoby wykonującej określoną czynność. W języku polskim są nimi: się, siebie, sobie, sobą. Jak prezentują się ich odpowiedniki w języku angielskim? Zapraszamy do lektury.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

Zaimki zwrotne języka polskiego różnią się od zaimków zwrotnych w języku angielskim. W języku angielskim każda osoba ma inny zaimek, które tworzy się w prosty sposób – dowiedzmy się zatem, jak tego dokonać.

Zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

W języku angielskim zaimki zwrotne odmieniają się przez osoby. Używa się ich najczęściej do określenia kto coś zrobił, oraz do podkreślenia, że to właśnie pewna osoba czegoś dokonała.

I myself I did the laundry myself. (Sam zrobiłem pranie.)
you yourself You can do it yourself. (Sam jesteś w stanie to zrobić.)
he himself He cooked it himself. (On sam to ugotował.)
she herself It is Diana herself! (To Diana we własnej osobie!)
it itself It got spoiled itself. (Samo się zepsuło.)

we ourselves We enjoyed ourselves. (Dobrze się bawiliśmy.)
you yourselves You outdid youselves! (Przeszliście samych siebie!)
they themselves They chased themselves. (Oni gonili samych siebie.)

Uwaga! Przy tworzeniu zaimków zwrotnych należy zwrócić uwagę na zamianę członu self na selves w przypadku liczby mnogiej. Dość często popełnianym błędem jest pozostawienie litery „f”, co skutkuje następującym błędem: yourself yourselfes.

Zaimki zwrotne mogą mieć różne znaczenia, w zależności, w którym miejscu zdania je umieścimy. Trzeba o tym pamiętać.

They brought themselves some food. - Oni przynieśli sobie trochę jedzenia.
They brought some food themselves. - Oni sami przynieśli trochę jedzenia.

Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest fakt, iż nie możemy przenosić zaimków zwrotnych z języka polskiego bezpośrednio na język angielski. Przyjrzymy się przykładowi:

Ken ubrał się i wyszedł z domu.

Jak takie zdanie przetłumaczyć na język angielski? Pierwsze, co przychodzi na myśl, to:

Ken dressed himself and went out.

Jest to zdanie błędne – w języku angielskim niektóre czasowniki eliminują konieczność użycia zaimka względnego. Jest to polonizm, który jest błędem. Poprawne zdanie brzmi następująco:

Ken dressed and went up.

Ostatnim aspektem, na który chcemy zwrócić Waszą uwagę, jest możliwość użycia zaimków zwrotnych w celu pokreślenia osoby lub rzeczy, do której się odnosimy – przykład takiego użycia znalazł się w tabelce przy osobie she. Oto inne przykłady:

Smith himself was at the party. - Sam Pan Smith był na imprezie.
Warsaw itself is a large city. - Sama Warszawa to duże miasto.
It's Oliver himself! - To Oliver we własnej osobie!

By myself

Formą, którą warto znać, jest forma by myself, co na język polski przetłumaczymy „samemu, samej, samotnie”. Forma ta również odmienia się przez osoby – pomocna okaże się powyższa tabelka. Oto przykłady:

You live by youself, don't you? - Mieszkasz sam, prawda?
She travels by herself. - Ona podróżuje samotnie.
They run their business by themselves. - Oni sami prowadzą swój biznes.

Each other/one another

Zaimkom zwrotnym each other/one another poświęciliśmy osobny artykuł. Przeczytacie go tutaj.

Zapraszamy również do zapoznania się ze zjawiskiem gramatycznym, które w języku angielskim określamy mianem noun gender.

Dodaj komentarz
User 4
Magda
około 6 lat temu

Nie sądze, żeby wyrażenie "dress oneself" było niepoprawne. Występuje ono nawet w kotekście zdania użytego na stronie Cambridge Dictionary.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/glam-yourself-up
Skąd zatem pochodzi źródłowego owego przypuszczenia?

Pozdrawiam

Odpowiedz
0
0
0 0 0