Beautiful, handsome, pretty - jak i kiedy używać?

Określając piękno kogoś lub czegoś, mamy do wyboru szereg wyrażeń, którymi możemy się posłużyć. W języku angielskim bardzo popularnymi są określenia beautiful, handsome i pretty. Tłumaczy się je najczęściej – piękny, przystojny oraz ładny. Którego określenia użyjemy do opisu kobiety, a którego do opisu mężczyzny? Czy możemy je używać zamiennie? Za chwilę wszystko stanie się jasne.

SŁOWNICTWO

Beautiful, handsome, pretty - jak i kiedy używać?

Ktoś Ci się spodobał? A może popadłeś w zachwyt nad widokiem w górach, który ujrzałeś w wakacje? Określając piękno kogoś lub czegoś, mamy do wyboru szereg wyrażeń, którymi możemy się posłużyć. W języku angielskim bardzo popularnymi są określenia beautiful, handsome i pretty.
Tłumaczy się je najczęściej – „piękny", „przystojny
" oraz „ładny". Czy są to jedyne ich znaczenia? Którego określenia użyjemy do opisu kobiety, a którego do opisu mężczyzny? Czy możemy je używać zamiennie? Za chwilę wszystko stanie się jasne.

Beautiful

Przymiotnik beautiful jest bodaj najpopularniejszym wyrażeniem w języku angielskim stosowanym do stwierdzenia, że ktoś lub coś jest piękny/piękne. Zaznajamiamy się z nim najczęściej już na początkowym etapie nauki języka angielskiego, przez co jest on nam dość dobrze znany.

Przymiotnika beautiful użyjemy do określenia kobiet (women) oraz przedmiotów i widoków.

Jane is a beautiful woman. (Jane to piękna kobieta.)

What a beautiful painting! (Jaki piękny obraz!)

This is a beautiful landscape. (To jest piękny krajobraz.)

Handsome

Określenie handsome najlepiej pasuje do opisu mężczyzn. Podobnie rzecz ma się w języku polskim – powiemy „przystojny mężczyzna”, natomiast określenie „przystojna kobieta” nie brzmi już tak dobrze. Co więcej, przymiotnika handsome możemy użyć do określenia czyjejś twarzy (face), która określana jest w tym przypadku jako features (cechy) oraz, co ciekawe, pieniędzy. Wyrażenie handsome profit oznacza „duży zysk”.

Tim is a handsome man. (Tim to przystojny mężczyzna.)

Ted has such handsome features. (Ted ma piękną twarz.)

I think we are up for a handsome profit. (Myślę, że osiągniemy duży zysk.)

Pretty

Przymiotnik pretty użyjemy opisując kobietę, ale i dziewczynę. W przypadku słowa beautiful, w języku angielskim nie stosuje się go w przypadku określania dziewczyny, lecz kobiety. Ponadto, pretty może opisywać kobiece przedmioty, takie jak na przykład sukienka (dress), a oprócz tego zdjęcia (pictures), oraz, podobnie jak handsome, twarze.

She is such a pretty girl. (Ona jest taka ładna.)

You've got a pretty dress! (Masz ładną sukienkę!)

Don't you think that Sarah has a pretty face? (Nie sądzisz, że Sara ma ładną twarzyczkę?)


Określenia beautiful, handsome i pretty są warte zapamiętania – są one często używane i pomogą nam określić czyjeś piękno lub piękno widoku, który widzimy. Okażą się one niezwykle przydatne również w przypadku opisów - tak pisemnych, jak i ustnych. Warto także zapamiętać subtelne różnice, które występują między omawianymi przymiotnikami. Świadomość, którego określenia użyć w konkretnej sytuacji sprawia, że jesteśmy postrzegani jako bardziej zaawansowani użytkownicy języka, a także zapobiegnie potencjalnym wątpliwościom, jakie nasz rozmówca bądź adresat mógłby mieć, kiedy użylibyśmy nieprawidłowego określenia w nieprawidłowym kontekście.

 

Czy znasz angielski idiom be in a pretty pickle? Zapraszamy do naszego słownika idiomów, który oferuje tysiące przydatnych wyrażeń!
Anne Simons

0

0

0

0

0