Ustny opis ilustracji w języku angielskim – przydatne zwroty i słownictwo

Opisując ustnie ilustrację, musimy znać odpowiednie słownictwo i zwroty. Poniżej znajdziecie najbardziej przydatne z nich.

MÓW
Ustny opis ilustracji w języku angielskim – przydatne zwroty i słownictwo

Ustny opis ilustracji w języku angielskim

Ustny opis ilustracji w języku angielskim bywa stresującym zadaniem, z którym wiele osób ma pewne problemy. Zapraszamy do zapoznania się z przydatnymi zwrotami i słownictwem, dzięki którym opisywanie ilustracji po angielsku już nigdy nie będzie problemem!

Zwroty przydatne w opisie ilustracji

Zacznijmy od części ilustracji, którą chcemy opisać:

In the foreground, I can see... - Na pierwszym planie widzimy...
In the background, there is... - Na drugim planie znajduje się...
On the right-hand side, there is... - Po prawej stronie jest...
On the left-hand side, we can see - Po lewej stronie możemy zauważyć...
On the bottom of this picture... - Na samym dole ilustracji...
On the top of the picture, there is... - Na górze ilustracji jest...
In the middle... - Na środku...

Następnie mówimy, co takiego ilustracja przedstawia:

The picture shows... - Ilustracja pokazuje...
This picture depicts... - Ilustracja pokazuje...
In this picture, we can see... - Na tej ilustracji widzimy...
There is … in this picture. - Na obrazku znajduje się...
The picture illustrates... - Ilustracja przedstawia...


Opisujemy pogodę, jaką widzimy na ilustracji:

The weather is... - Pogoda jest...
It is sunny. - Świeci słońce.
It is raining. - Pada deszcz.
It is cloudy. - Jest pochmurno.
It is snowing. - Pada śnieg.
The weather is beautiful. -Pogoda jest piękna.
The weather is awful. - Pogoda jest okropna.

Jak powiemy, że ludzie znajdują się wewnątrz/na zewnątrz?

The people are in a building - Ludzie znajdują się wewnątrz budynku.
The people are out in the fresh air. - Ludzie znajdują się na świeżym powietrzu.

Inne przydatne zwroty:

I reckon that... - Uważam, że...
According to what we can see... - Według tego, co możemy tu zobaczyć...
The people seem to be having fun. - Ludzie wydają się dobrze bawić.
It seems that... - Wydaje się, że...
The children are playing... - Dzieci grają w...
The people are talking to each other. - Ludzie rozmawiają między sobą.
Everybody seems to be having fun. - Wszyscy wydają się dobrze bawić.
The atmosphere is... - Atmosfera jest...
The man is wearing... - Mężczyzna ma na sobie...
It may seem... - Mogłoby się wydawać...
Worth noting is that... - Warte zauważenia jest to, że...

Lista słów, które przydadzą się w opisywaniu ilustracji

additionally – dodatkowo
all in all – podsumowując
also – również
among – między
atmosphere – atmosfera
between – pomiędzy
certainly – z pewnością
everyone – wszyscy
grim – ponury
in – w
last but not least – ostatni, ale nie mniej ważny
moreover – ponadto
noone – nikt
on – na
perhaps – być może
smiling – uśmiechający się
surely – z pewnością
to begin with – zaczynając
to summarise – podsumowując

Szlifujmy naszą umiejętność mówienia! Dowiedz się co należy robić, by mówić lepiej w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0