Język angielski w podróży - przydatne zwroty i słownictwo

Zapoznaj się ze zwrotami i słówkami przydatnymi przy rezerwacji podróży, a także w jej trakcie.

SŁOWNICTWO
Język angielski w podróży - przydatne zwroty i słownictwo

Jedną z najlepszych rzeczy, jakie mogą przytrafić się człowiekowi w dzisiejszych czasach, są podróże. Wymienienie wszystkich ich zalet zajęłoby dobrych kilka stron, dlatego też powiedzmy o najważniejszych z nich – podróże czynią nas bardziej otwartymi na świat, inteligentniejszymi, są idealnym sposobem na relaks i odpoczynek, a także idealną okazją do nawiązywania kontaktów i znajomości. Do tego wspomnienia...

Język angielski w podróży

Ponadto, postępy w technologii i transporcie ułatwiły nam w znacznym stopniu odbywanie podróży – dzisiaj możemy udać na drugi koniec świata w ciągu doby, a koszt takiej eskapady nie opróżni zupełnie naszego konta bankowego.

Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy – to znajomość języka obcego sprawia, że jesteśmy w stanie bezproblemowo podróżować. Język angielski stał się uniwersalnym językiem, którego znajomość pozwala nam na odbywanie podróży w niemal każdy zakątek świata. Od informacji na ulotce biura podróży po instrukcje wydawane przez stewardessę w samolocie – wszystkie treści, które spotykamy w trakcie planowania i podczas samej podróży dostępne są w języku angielskim. Nie traćmy zatem czasu – nauczmy się słownictwa i zwrotów, które okażą się nieocenione podczas przygody naszego życia! Zapoznajmy się z językiem angielskim w podróży.

Planowanie podróży (planning a trip)

Let's plan a trip! - Zaplanujmy podróż!
Where do you want to travel to? - Dokąd chcesz się udać?
I have always wanted to visit … - Zawsze chciałem/am odwiedzić …
… seems like a perfect destination - … wydaje się być idealnym miejscem.
Have you ever been to ...? - Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś w ...?
How about ...? - Co powiesz na ...?
I would rather go to ... - Wolałbym/Wolałabym udać się do ...
Why don't we travel to …? - Polećmy/pojedźmy/popłyńmy do ...
For that money, let's go to ... - Za takie pieniądze, polećmy/pojedźmy/popłyńmy do ...
Perfect! - Doskonale!
That's a great idea! - To świetny pomysł!
I absolutely agree! - Zgadzam się w stu procentach!

W biurze podróży (at a travel agency)

Rezerwacja biletów – Booking tickets

Oto przykładowy dialog, jaki może wywiązać się w biurze podróży:

Client (klient): Good afternoon. I would like to book a flight to Madrid. (Dzień dobry. Chciałbym zarezerwować lot do Madrytu.)
Travel agent (pracownik biura podróży): Good afternoon. Please tell me when you are planning on departing and flying back. (Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, kiedy planuje Pan/Pani wylot i kiedy przylot.)
Client: Ideally, I'd want to depart on July 15th and return a week later, on July 21st. (Najbardziej pasowałby mi wylot 15 lipca, a przylot tydzień później – 21 lipca.)
Travel agent: How many seats would you like to book? (Ile chciałby/aby Pan/Pani zarezerwować miejsc?)
Client:  Two seats for two adults. (Dwa miejsca dla dwojga dorosłych.)
Travel agent: There are flights on that dates with several seats left for reservation. The price is $200 per person. (Są loty we wspomnianych przez Pana/Panią ramach czasowych, w których jest jeszcze dostępnych kilka miejsc. Koszt to 200 dolarów za osobę.)
Client: I will take it./That's a little too expensive. Thank you for your time. (W takim razie poproszę o rezerwację./Cena jest troszkę za wysoka. Dziękuje za Pana/Pani czas.)
Travel agent: Excellent. Can I see your passports?/Well, I can't do anything about it. Goodbye. (Świetnie. Mogę prosić o paszport Pana/Pani i osoby towarzyszącej?/ Cóż, nie mogę nic z tym zrobić. Do widzenia.)
Client: Here you are. (Proszę bardzo.)
After five minutes - Po pięciu minutach
Travel agent: Alright. The seats have been booked. Here are are the flight details. (W porządku. Miejsca w samolocie zostały zarezerwowane. Tutaj znajdują się wszystkie szczegóły odnośnie lotu.)
Client: Fabulous! Thank you very much. Goodbye! (Fantastycznie! Dziękuje bardzo. Do zobaczenia!)
Travel agent:Thank you for booking with us. Goodbye! (Dziękuje za wybranie naszego biura podróży. Do widzenia!)

Na lotnisku i w samolocie (at an airport and on an airplane)

Będąc na lotnisku i w samolocie, widzimy mnóstwo informacji w języku angielskim. Poniżej znajdziecie słowniczek przydatnych pojęć, które z pewnością w takich miejscach zobaczycie.

airline – linia lotnicza
aisle – korytarz (w samolocie)
arrivals – przyloty
boarding – wejście do samolotu
boarding pass – karta pokładowa
boarding time – czas wejścia do samolotu
business class – klasa biznesowa
captain – kapitan
check-in – stanowisko odprawy
complimentary – bezpłatny
conveyor belt – pas transportowy (dla bagażu)
customs – odprawa celna
delay – opóźnienie
departures – odloty
economy class – klasa ekonomiczna
emergency exit – wyjście ewakuacyjne
first class – pierwsza klasa
flight attendant – steward/stewardessa
gate – bramka
life jacket – kapok
liquids – płyny
on time – na czas
overhead compartment – schowek nad głową
overweight luggage – zbyt ciężki bagaż
passport – paszport
refreshments – przekąski
runway – pas startowy
seatbelt – pas bezpieczeństwa
take-off – start (samolotu)
to taxi – kołować
to touch down – wylądować
turbulence – turbulencje
visa – wiza

Angielskie komunikaty w trakcie lotu (inflight announcements)

Ladies and gentleman, welcome aboard … airlines flight number … - Panie i panowie, witamy na pokładzie linii lotniczych .., lot numer …
We request your attention while the flight attendants introduce you to safety instructions on this airplane. - Prosimy o uwagę, w trakcie, kiedy stewardzi zapoznają Państwa z instrukcjami bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu.
Prepare for take-off, please. - Proszę przygotować się na start samolotu.
We may be experiencing slight turbulences now. - Możemy teraz wejść w niewielkie turbulencje.
Ladies and gentleman, the flight attendants will be passing down the aisles to offer you dinner/supper/ a light meal. Now, please sit back and enjoy the flight. - Panie i panowie, stewardzi będą przechodzić teraz korytarzami, proponując państwu obiad/kolację/lekki posiłek. Prosimy usiąść i cieszyć się lotem.
Prepare for landing, please. - Proszę przygotować się na lądowanie.
Ladies and gentleman, welcome to … airport. Local time is … and the temperature is … - Panie i panowie, witamy na lotnisku … Lokalny czas to … temperatura wynosi ...

Kiedy już znajdziemy się w docelowym miejscu, przydatne okażą się zwroty i słówka używane przy pytaniu o drogę. Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0