Angielskie słownictwo i zwroty przydatne podczas wskazywania i pytania o drogę

Będąc za granicą, bardzo często chcemy zapytać się kogoś o drogę. Podobnie, jeżeli ktoś obcy zawitał w mieście, gdzie mieszkamy, prawdopodobnym jest, że ta osoba zapyta nas o drogę. Boisz się, że nie poradzisz sobie z tym w języku angielskim? Niepotrzebnie! Z nami opanujesz to do perfekcji!

SŁOWNICTWO
Angielskie słownictwo i zwroty przydatne podczas wskazywania i pytania o drogę

Będąc w nowym dla nas miejscu, bardzo często chcemy zapytać się kogoś o drogę. Podobnie, jeżeli ktoś obcy zawitał w mieście, gdzie mieszkamy, prawdopodobnym jest, że ta osoba zapyta nas o drogę. „Koniec języka za przewodnika” to powiedzenie, które jest bardzo prawdziwe i faktycznie, będąc w nowym dla nas miejscu, nic tak nie ułatwi nam znalezienia drogi jak rada od kogoś, kto w tym miejscu mieszka.

Boisz się, że nie poradzisz sobie z wskazywaniem drogi bądź pytaniem się o nią w języku angielskim? Niepotrzebnie! Z nami opanujesz to do perfekcji!

Pytanie o drogę w języku angielskim (Asking for directions)

Pytając się o drogę, niemal w każdej sytuacji zaczniemy od zwrotu grzecznościowego

Excuse me - Przepraszam

po którym następuje zapytanie o drogę:

Excuse me, could you tell me where … is? - Przepraszam, czy mógłby/aby mi Pan/Pani powiedzieć, gdzie jest …?
Excuse me, could you tell me how to get to …? - Przepraszam, czy mógłby/aby mi Pan/Pani powiedzieć jak się dostać do …?

Dwa powyższe zwroty są oficjalne, ale i bardzo bezpieczne – dzięki nim powinniśmy otrzymać poradę dokąd się udać, by trafić do celu. Możemy również zapytać w inny sposób:

I am looking for … - Szukam ...
Could you show me … on the map? - Czy mógłby/aby mi Pan/Pani pokazać … na mapie?
Am I on the right road for …? - Czy jestem na dobrej drodze do …?
How far is it? - Jak daleko jest to miejsce?
How far is it to …? - Jak daleko jest do …?
Is it a long way? - Czy to jest daleko?

Jak wytłumaczyć drogę po angielsku? (giving directions)

Go forward – idź prosto
Turn left – skręć w lewo
Turn right – skręć w prawo
Turn back – zawróć
Take this road – idź tą drogą
Take the first/second right/left – skręć w pierwszą/drugą ulicę w prawo/lewo
Go forward at the crossroads – idź prosto na skrzyżowaniu
Keep going forward until … - idź prosto, dopóki …
You will pass … - miniesz ...
It will be on your left/right/ahead of you – to będzie po lewej/prawej/przed tobą

Słownictwo, które ułatwi Ci pytanie się o drogę i jej wskazywanie

first (1st) – pierwszy
second (2nd) – drugi
third (3rd) – trzeci 
fourth (4th) – czwarty
fifth (5th) – piąty
after – za
before – przed
ahead – przed (stojąc przed czymś)
airport – lotnisko
beach – plaża
bridge – most
building - budynek
bus stop – przystanek autobusowy
city centre – centrum miasta
crossroads – skrzyżowanie
post office – poczta
railroad line – linia kolejowa
roundabout – rondo
school – szkoła
street – ulica
supermarket - supermarket
traffic lights – sygnalizacja świetlna

Przydatne we wskazywaniu drogi są również strony świata. Nauczmy się ich w języku angielskim!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0