Wizyta w banku - przydatne zwroty i słownictwo - język angielski w banku

Mieszkając za granicą musimy mieć dostęp do pieniędzy, a te pobieramy z bankomatów lub pewnej instytucji. W tym artykule znajdziecie słownictwo niezbędne do odnalezienia się w banku.

SŁOWNICTWO
Wizyta w banku - przydatne zwroty i słownictwo - język angielski w banku

Język angielski w banku

Finanse są niezbędnym środkiem zarówno do życia, jak i przyjemności - zarówno drobnych, jak i trochę większych. Również mieszkając za granicą musimy mieć dostęp do pieniędzy, a te pobieramy z bankomatów lub pewnej instytucji. W tym artykule znajdziecie angielskie słownictwo niezbędne do odnalezienia się w banku.

Zakładanie konta (opening an account)

I would like to open an account. - Chciałbym założyć konto.
I would like to open a personal/business account. - Chciałbym założyć konto osobiste/biznesowe.
Can I see your ID, please? - Mogę prosić o Pański/Pani dowód osobisty?

Dokonywanie transakcji (making transactions)

I would like to withdraw … - Chciałbym wypłacić …
In smaller/larger notes. - W mniejszych/większych nominałach.
I would like to pay … in. - Chciałbym wpłacić ...
I would like to transfer … to this account. -Chciałbym przelać … na to konto.
I would like to change … - Chciałbym wymienić …
What is the current exchange rate for …? - Jaki jest obecny kurs …?

Będąc w banku, możemy również zapytać o pewne rzeczy:

Where can I find the nearest ATM? - Gdzie znajdę najbliższy bankomat?
Could I make an appointment with...? - Czy mógłbym umówić się na spotkanie z...?
What is the interest rate for...? - Jakie jest oprocentowanie...?
Do you have...? -Czy mają państwo...?

Słówka niezbędne do korzystania z bankomatu (ATM, cash machine)

Credit card - Karta kredytowa
Debit card - Karta debetowa
Enter your PIN - Wprowadź kod PIN
Incorrect PIN - Nieprawidłowy kod PIN
Accept - Akceptuj
Cancel - Anuluj
Cash withdrawal - Wypłata gotówki
Insufficient funds - Brak pokrycia
Balance - Stan konta
Quit - Wyjście

Poczta, obok banku, jest instytucją ściśle związaną z finansami. Nauczmy się zwrotów i słówek, które okażą się przydatne podczas wizyty na poczcie!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0