Naucz się pisać komunikat w języku angielskim

Komunikat jest dość krótką formą pisemną, która posiada cechy ogłoszenia i notatki. Jakiego stylu w trakcie jego pisania użyć? Na co zwracać uwagę? Z nami nauczysz się pisać komunikat w języku angielskim.

PISZ
Naucz się pisać komunikat w języku angielskim

Komunikat jest dość krótką formą pisemną, która posiada cechy ogłoszenia i notatki. W odróżnieniu od ogłoszenia, komunikat jest skierowany do konkretnej osoby bądź grupy osób, toteż wiemy dokładnie, jakiego stylu powinniśmy użyć zwracając się do tychże podmiotów. Dowiedz się, jak pisać komunikat po angielsku.

Komunikat po angielsku

Pisząc komunikat, musimy pamiętać przede wszystkim o informacji, jaką chcemy przekazać. To bowiem przekaz konkretnej informacji jest celem dobrego komunikatu. Pomocne w zredagowaniu efektywnej formy tego rodzaju okaże się rozplanowanie kolejności informacji. Pierwszeństwo powinna tu zajmować informacja najważniejsza, czyli ta, która jest powodem, dla którego zdecydowaliśmy się napisać tę wiadomość. 

Pod względem stylu, nie powinniśmy używać ani stylu wzniosłego, ani nazbyt formalnego. Chodzi tu przede wszystkim o czytelność i łatwość przyswojenia przekazywanej przez nas informacji. 

Pomocnym zwrotem w stworzeniu dobrego komunikatu w języku angielskim jest słowo ATTENTION (uwaga), który z pewnością przyciągnie uwagę naszych adresatów. Używamy go na samym początku wiadomości. Po wspomnianym zwrocie następuje właściwa treść komunikatu, w której zawrzemy to, co zamierzamy przekazać. Ze względu na utylitarny charakter tej formy pisemnej, nie musimy jednak martwić się ani o akapity, ani podział wiadomości na części – chodzi tu przede wszystkim o czysty przekaz, w którym forma schodzi na dalszy plan.

Przydatne zwroty

Również w formie, jaką jest komunikat, musimy pamiętać o słownictwie i zwrotach, które pomogą przekazać nam pewną informację. Oto przykłady:

ATTENTION – Uwaga
Due to – Z powodu
For this reason – Z tego powodu
As a result – W wyniku
Therefore – Dlatego też
Postponed/Put off – Przełożony na później
Cancelled – Odwołany
Refund/Reimbursement – Zwrot pieniędzy

Więcej zwrotów, słówek i wyrażeń przydatnych przy pisaniu pracy w języku angielskim znajdziesz tutaj.

Przykład zwięzłego komunikatu

ATTENTION!

Due to extremely low temperatures, the trip to Boston has been postponed until the weather improves. Those who can't participate in the trip at a later date will receive a refund. Should the exceedingly low temperatures remain for a longer period of time, the trip may be cancelled.

XYZ

Naucz się również pisać list formalny i list nieformalny w języku angielskim. Zapraszamy również do nauki słownictwa na poziomie A1 i A2.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0