Lawyer, barrister, solicitor... – poznaj różne określenia prawnika w języku angielskim

Słowo „prawnik" ma wiele angielskich odpowiedników. W tym artykule przyglądamy się każdemu z nich – zapraszamy do zapoznania się z różnymi określeniami prawnika w języku angielskim.

SŁOWNICTWO
Lawyer, barrister, solicitor... – poznaj różne określenia prawnika w języku angielskim

Prawnik po angielsku

Lawyer, barrister, solicitor, … – chyba każdy z nas spotkał się z tymi i kilkoma innymi określeniami prawnika w języku angielskim. Różnice, jakie między nimi występują, są dla nas często niewiadomą, dlatego też ten artykuł poświęcamy wyjaśnieniu różnic między popularnymi angielskimi określeniami prawnika.

Lawyer

Lawyer to pojęcie, które oznacza prawnika w ogólnym tego słowa znaczeniu. Jest to osoba udzielająca porad prawnych, a także zasiadająca w sądzie. Najprostsze polskie tłumaczenie to ogólne słowo „prawnik”.

Barrister

Słowo barrister oznacza „obrońca”, „adwokat”. Jest to zatem osoba, która broni oskarżonego w sądzie.

Solicitor

Angielskie solicitor w języku polskim oznacza „adwokat” oraz „radca prawny”. Osoba taka jest uprawniona do uczestniczenia w sporach sądowych. Warto również wiedzieć, iż w Walii i Anglii osoba taka, która odbyła odpowiednią praktykę do uczestniczenia w sprawach w wyższych instancjach sądów, określana jest mianem solicitor advocate.

Attorney

Kolejnym angielskim słowem odnoszącym się do profesji prawnika jest słowo attorney, które w języku polskim tłumaczymy jako „prawnik”. W Stanach Zjednoczonych pojęcie to odnosi się do każdego rodzaju prawnika, natomiast w Wielkiej Brytanii pojęcie to sprowadza się do określenia osoby, która broni oskarżonego w sądzie.

Counsel

Counsel to po polsku „adwokat”, „obrońca”, jak i „radca prawny”. W Wielkiej Brytanii pojęcie to odnosi się głównie do radców prawnych. Tymczasem za oceanem słowo counsel nie jest często używane.

Advocate

Słowa advocate nie trzeba chyba tłumaczyć – brzmi ono bardzo podobnie do jego polskiego odpowiednika i oznacza praktycznie to samo – osobę, która świadczy pomoc prawną i występuje w sądzie wraz z oskarżycielem lub oskarżonym.

Zapraszamy również do zapoznania się z różnymi określeniami sędziego oraz słownictwem prawniczym w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0