Gramatyka angielska: zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Angielskie zdania okolicznikowe skutku to rodzaj zdań, któremu warto jest się przyjrzeć – to właśnie czynimy w tym artykule. Zapraszamy!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Zdania okolicznikowe skutku, które w języku angielskim określamy mianem clauses of result, to grupa zdań, w jakich wyrażamy skutek pewnego działania lub czynności.

Budowa zdań okolicznikowych skutku jest dość prosta – do dyspozycji mamy tu kilka przydatnych konstrukcji.

So that / in order that

Zdania z wykorzystaniem tych konstrukcji są bardzo łatwe do utworzenia:

Speak up so that we can hear you. - Mów głośniej, żebyśmy mogli cię usłyszeć.
We went out early in order that we would get on time. - Wyszliśmy wcześniej, żeby zdążyć na czas.

Jak widzimy, przed zwrotami wspominamy o czynności, a po nich mówimy o skutku tej czynności.

So … that

Zdania z konstrukcją so … that są dość charakterystyczną konstrukcją – w miejsce kropek wstawiamy pewne określenie:

The weather was so beautiful that we went to the beach. - Pogoda była tak piękna, że udaliśmy się na plażę.
That movie was so boring that I fell asleep while watching it. - Ten film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie oglądania go.

Słowo that możemy również pominąć:

The weather was so beautiful we went to the beach.
That movie was so boring I fell asleep while watching it.

Określnik so używamy przed przymiotnikami lub przysłówkami.

Such … that

Zdania z konstrukcją such that są bardzo podobne do przed chwilą wspomnianych zdań z wykorzystaniem siostrzanej konstrukcji so … that. Jaka jest między nimi różnica? Po określniku such następuje przymiotnik, po którym pojawia się rzeczownik w liczbie pojedynczej.

He was such a funny guy that I immediately liked him. - On był tak zabawnym gościem, że od razu go polubiłam.
Such a loud concert it was that I almost became deaf. - To był tak głośny koncert, że prawie ogłuchłem.

Konstrukcja ta może przybrać również nieco inną formę:

Her politeness was such that we were amazed. - Jej uprzejmość była taka, że byliśmy zdumieni.

Zapraszamy również do zapoznania się ze zdaniami celowymi oraz zdaniami względnymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0