Gramatyka angielska: zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Angielskie zdania okolicznikowe skutku to rodzaj zdań, któremu warto jest się przyjrzeć – to właśnie czynimy w tym artykule. Zapraszamy!

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Zdania okolicznikowe skutku, które w języku angielskim określamy mianem clauses of result, to grupa zdań, w jakich wyrażamy skutek pewnego działania lub czynności.

Budowa zdań okolicznikowych skutku jest dość prosta – do dyspozycji mamy tu kilka przydatnych konstrukcji.

So that / in order that

Zdania z wykorzystaniem tych konstrukcji są bardzo łatwe do utworzenia:

Speak up so that we can hear you. (Mów głośniej, żebyśmy mogli cię usłyszeć.)

We went out early in order that we would get on time. (Wyszliśmy wcześniej, żeby zdążyć na czas.)

Jak widzimy, przed zwrotami wspominamy o czynności, a po nich mówimy o skutku tej czynności.

So … that

Zdania z konstrukcją so … that są dość charakterystyczną konstrukcją – w miejsce kropek wstawiamy pewne określenie:

The weather was so beautiful that we went to the beach. (Pogoda była tak piękna, że udaliśmy się na plażę.)

That movie was so boring that I fell asleep while watching it. (Ten film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie oglądania go.)

Słowo that możemy również pominąć:

The weather was so beautiful we went to the beach.

That movie was so boring I fell asleep while watching it.

Określnik so używamy przed przymiotnikami lub przysłówkami.

Such … that

Zdania z konstrukcją such that są bardzo podobne do przed chwilą wspomnianych zdań z wykorzystaniem siostrzanej konstrukcji so … that. Jaka jest między nimi różnica? Po określniku such następuje przymiotnik, po którym pojawia się rzeczownik w liczbie pojedynczej.

He was such a funny guy that I immediately liked him. (On był tak zabawnym gościem, że od razu go polubiłam.)

Such a loud concert it was that I almost became deaf. (To był tak głośny koncert, że prawie ogłuchłem.)

Konstrukcja ta może przybrać również nieco inną formę:

Her politeness was such that we were amazed. (Jej uprzejmość była taka, że byliśmy zdumieni.)

 

Zapraszamy również do zapoznania się ze zdaniami celowymi oraz zdaniami względnymi w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0