Gramatyka angielska: zdania celowe (clauses of purpose)

Zdania celowe to szczególny rodzaj zdań, pokazujący, w jakim celu określona czynność jest wykonywana. Tworzenie takich zdań w języku angielskim to bułka z masłem – zapraszamy do nauki!

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: zdania celowe (clauses of purpose)

Zdania celowe, które w języku angielskim nazywają się clauses of purpose, są charakterystyczną konstrukcją, wykorzystywaną w przypadku, kiedy chcemy pokazać, jaki jest cel określonej czynności. Dzielimy je na zdania twierdzące i przeczące. Zapoznajmy się z tworzeniem zdań celowych w języku angielskim!

Zdania celowe (clauses of purpose)

Poniżej dowiecie się, jak tworzyć zdania celowe w języku angielskim. Do utworzenia tych zdań możemy wykorzystać różne konstrukcje – za chwilę wszystko się o nich dowiecie.

To

Najprostsza konstrukcja wykorzystuje słowo to:

I study English to know how to use it. (Uczę się języka angielskiego by wiedzieć, jak go używać.)

In order to

Zwrot in order to jest nieco bardziej formalny, aczkolwiek nie do tego stopnia, by był wykluczony z użycia w sytuacjach, kiedy jesteśmy z przyjaciółmi itp.:

I study English in order to be able to use it. (Uczę się języka angielskiego by umieć go używać.)

For

Słowo for używane w zdaniach celowych jest dość elastyczne i proste w użyciu. Może ono łączyć się zarówno z czasownikiem z końcówką -ing, jak i z samym rzeczownikiem:

I study English for being able to use it. (Uczę się języka angielskiego by umieć się nim posługiwać.)

I study English for knowledge. (Uczę się języka angielskiego dla wiedzy.)

So that + can/will

Konstrukcja so that, łącząca się z czasownikiem modalnym can lub will, służy do odnoszenia się do teraźniejszości lub przyszłości:

I study English so that I can use it. (Uczę się języka angielskiego żebym umiał/a go używać.)

So that + could/would

Jest to bliźniacza konstrukcja do tej, o której wspomnieliśmy przed chwilą – jedyną różnicą, jaka zachodzi między obiema konstrukcjami, jest to, że omawiana tutaj so that + could/would odnosi się do przeszłości, a nie do teraźniejszości lub przyszłości:

I studied English so that I would know how to use it. (Uczyłem się języka angielskiego by wiedzieć, jak go używać.)

In case / so as to / lest / with a view to

In case to konstrukcja, którą możemy połączyć z czasem teraźniejszym lub przeszłym, a w języku polskim oznacza „na wypadek”:

I study English in case I get to England. (Uczę się języka angielskiego na wypadek wyjazdu do Anglii.)

I studied English in case I got to England. (Uczyłem się języka angielskiego na wypadek wyjazdu do anglii.)

So as to jest łatwą konstrukcją, której użycie obrazuje poniższe zdanie:

I study English so as to know it. (Uczę się języka angielskiego żeby go znać.)

Lest to rzadko używane słowo, które oznacza „żeby nie”. Łączy się ono najczęściej z czasownikami modalnymi might oraz should:

I study English lest I might get lost abroad. (Uczę się języka angielskiego żeby nie zabłądzić za granicą.)

I study English lest I should get lost abroad. (Uczę się języka angielskiego żeby nie zabłądzić za granicą.)

With a view to oznacza „w celu”, a konstrukcja zdania z jej użyciem prezentuje się następująco:

I study English with a view to travel. (Uczę się języka angielskiego w celu podróżowania.)

 

Przeczenia (negatives)

Najbardziej popularnymi konstrukcjami używanymi w przypadku przeczeń w zdaniach celowych są so as not to, in order not to, to prevent.

So as not to

I study English so as not to be a stranger to it. (Uczę się języka angielskiego żeby nie był dla mnie niczym obcym.)

In order not to

I study English in order not to get lost abroad. (Uczę się języka angielskiego żeby nie zabłądzić za granicą.)

To prevent

I study English to prevent confusion. (Uczę się języka angielskiego by uniknąć pomyłki.)

I study English to prevent myself from getting confused. (Uczę się języka angielskiego by uniknąć pomyłki).

 

Zapraszamy również do zapoznania się ze zdaniami względnymi i zdaniami rozszczepionymi w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0