Gramatyka angielska: zdania imiesłowowe (participle clauses)

Do ciekawych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim, które poznaje się zwykle na wyższym szczeblu nauki tego języka, zaliczamy tzw. zdania imiesłowowe, które wnoszą dość charakterystyczną budowę, jaką trudno pomylić z jakąkolwiek inną. Poznajmy zdania imiesłowowe w języku angielskim i sposób ich tworzenia.

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: zdania imiesłowowe (participle clauses)

Zdania imiesłowowe – participle clauses – to bardzo ciekawe zagadnienie gramatyczne w języku angielskim. Jest to szczególny rodzaj zdań, które są odpowiednikiem polskiego „Otworzywszy drzwi, Tom wyszedł z domu.” Jak tworzyć tę konstrukcję w języku angielskim? Zapraszamy do lektury.

Zdania imiesłowowe (participle clauses)

Zacznijmy od tego, iż zdania imiesłowowe w języku angielskim używane są sporadycznie – najrzadziej w mowie, a nieco częściej w piśmie. Głównymi zaletami stosowania tej konstrukcji są jej odmienność względem innych popularnych struktur, przez co nasza praca zyskuje w kwestii stylu, oraz możliwość zawarcia dużej ilości informacji w dość krótkim zdaniu.

Having had his hair cut, Jack went shopping. (Ściąwszy włosy, Jack udał się na zakupy.)

Użycie

Zdania imiesłowowe mogą być tworzone z użyciem trzech czasów: teraźniejszego (present participle), przeszłego (past participle) oraz czasu perfect (perfect participle).

Imiesłów czasu teraźniejszego (present participle)

Tworząc imiesłów czasu teraźniejszego, pokazujemy, iż obydwie opisywane przez nas czynności miały miejsce jednocześnie:

Waving at each other, the girls were smiling. (Machając do siebie, dziewczynki uśmiechały się.)

Imiesłów czasu przeszłego (past participle)

Imiesłów czasu przeszłego służy do opisywania strony biernej:

Taken by the wind, Pete's balloon popped. (Zabrany przez wiatr, balon Pete'a pękł.)

Imiesłów czasu Perfect (Perfect participle)

Imiesłów czasu Perfect służy do opisywania czynności, które miały miejsce przed innymi czynnościami – zdanie imiesłowowe (pierwsze) opisuje czynność, która miała miejsce wcześniej aniżeli czynność zdania głównego (drugiego).

Co więcej, ten typ imiesłowów może przybierać zarówno stronę czynną, jak i bierną. Stronę czynną tworzymy poprzez użycie konstrukcji having + trzecia forma czasownika + dopełnienie.

Strona bierna wymaga użycia konstrukcji having been + trzecia forma czasownika + dopełnienie.

Having cleaned her room, Claire prepared breakfast. (Posprzątawszy swój pokój, Claire przygotowała śniadanie.)

Having been washed, Claire's clothes shrunk. (Po wypraniu, ubrania Claire zmniejszyły się)

Konstrukcje

Strona  Rodzaj imiesłowu    Przykład

czynna

present participle

Singing in the rain, the girl was walking down the street.

bierna

past participle

Spoken by him, the language sounded awkward.

 

czynna

 

bierna

 

 

perfect participle

 

 

Having painted a picture, the painter sold it.

 

Having been painted, the picture was sold.


Uwaga! W niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia z dwoma różnymi podmiotami w zdaniu imiesłowowym i głównym. W takiej sytuacji zdanie imiesłowowe następuje po zdaniu głównym, w którym mowa jest o tej osobie:

Have you ever heard anyone speaking this language before?

 

Zapraszamy również do zapoznania się ze zdaniami rozszczepionymi w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons
Anne Simons

hhtr

10 miesięcy temu

having been + trzecia forma czasownika + dopełnienie --- na brytyjskiej stronie na ten temat zostało to zaliczone do past participle clauses.


0

0

0

0

0