Gramatyka angielska: zdania imiesłowowe (participle clauses)

Do ciekawych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim, które poznaje się zwykle na wyższym szczeblu nauki tego języka, zaliczamy tzw. zdania imiesłowowe, które wnoszą dość charakterystyczną budowę, jaką trudno pomylić z jakąkolwiek inną. Poznajmy zdania imiesłowowe w języku angielskim i sposób ich tworzenia.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: zdania imiesłowowe (participle clauses)

Zdania imiesłowowe – participle clauses – to bardzo ciekawe zagadnienie gramatyczne w języku angielskim. Jest to szczególny rodzaj zdań, które są odpowiednikiem polskiego „Otworzywszy drzwi, Tom wyszedł z domu.” Jak tworzyć tę konstrukcję w języku angielskim? Zapraszamy do lektury.

Zdania imiesłowowe (participle clauses)

Zacznijmy od tego, iż zdania imiesłowowe w języku angielskim używane są sporadycznie – najrzadziej w mowie, a nieco częściej w piśmie. Głównymi zaletami stosowania tej konstrukcji są jej odmienność względem innych popularnych struktur, przez co nasza praca zyskuje w kwestii stylu, oraz możliwość zawarcia dużej ilości informacji w dość krótkim zdaniu.

Having had his hair cut, Jack went shopping. - Ściąwszy włosy, Jack udał się na zakupy.

Użycie

Zdania imiesłowowe mogą być tworzone z użyciem trzech czasów: teraźniejszego (present participle), przeszłego (past participle) oraz czasu perfect (perfect participle).

Imiesłów czasu teraźniejszego (present participle)

Tworząc imiesłów czasu teraźniejszego, pokazujemy, iż obydwie opisywane przez nas czynności miały miejsce jednocześnie:

Waving at each other, the girls were smiling. - Machając do siebie, dziewczynki uśmiechały się.

Imiesłów czasu przeszłego (past participle)

Imiesłów czasu przeszłego służy do opisywania strony biernej:

Taken by the wind, Pete's balloon popped. - Zabrany przez wiatr, balon Pete'a pękł.

Imiesłów czasu Perfect (Perfect participle)

Imiesłów czasu Perfect służy do opisywania czynności, które miały miejsce przed innymi czynnościami – zdanie imiesłowowe (pierwsze) opisuje czynność, która miała miejsce wcześniej aniżeli czynność zdania głównego (drugiego).

Co więcej, ten typ imiesłowów może przybierać zarówno stronę czynną, jak i bierną. Stronę czynną tworzymy poprzez użycie konstrukcji having + trzecia forma czasownika + dopełnienie.

Strona bierna wymaga użycia następującej konstrukcji: 

having been + trzecia forma czasownika + dopełnienie
Having cleaned her room, Claire prepared breakfast. - Posprzątawszy swój pokój, Claire przygotowała śniadanie.
Having been washed, Claire's clothes shrunk. - Po wypraniu, ubrania Claire zmniejszyły się.

Konstrukcje

 • Strona czynna

  Imiesłów: present participle
  Przykład: Singing in the rain, the girl was walking down the street.

  Imiesłów: perfect participle
  Przykład: Having painted a picture, the painter sold it.
 • Strona bierna

  Imiesłów: past participle
  Przykład: Spoken by him, the language sounded awkward.

  Imiesłów: perfect participle
  Przykład: Having been painted, the picture was sold.

Uwaga! W niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia z dwoma różnymi podmiotami w zdaniu imiesłowowym i głównym. W takiej sytuacji zdanie imiesłowowe następuje po zdaniu głównym, w którym mowa jest o tej osobie:

Have you ever heard anyone speaking this language before?

Zapraszamy również do zapoznania się ze zdaniami rozszczepionymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0