Gramatyka angielska: when czy while – poznaj różnice

Angielskie przyimki when i while są do siebie łudząco podobne – by prawidłowo ich używać, musimy dokładnie zapoznać się z ich znaczeniem. Zapraszamy do nauki!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: when czy while – poznaj różnice

When czy while?

When i while to dwa przyimki, które potrafią sprawiać kłopoty, bowiem są do siebie bardzo podobne – zarówno wizualnie, jak i znaczeniowo. Warto zatem przyjrzeć się im nieco bliżej, by zauważyć, jaka występuje między nimi różnica, i kiedy dokładnie używać każdego z nich.

When

When oznacza „kiedy”, „w momencie kiedy”, „podczas gdy”. Używa się go w przypadku, kiedy chcemy powiedzieć o pewnej krótkiej czynności, która przerwała inną czynność (dłuższą), lub odbywa się przybliżonym czasie do głównej czynności. Ponadto, słowa tego użyjemy:

  • mówiąc o okresach w życiu (When I was thirteen …)
  • w przypadku dwóch krótkich czynności (We shook hands when we saw each other.)
I was riding a bike when I saw Tim. - Jechałem na rowerze, kiedy zobaczyłem Tima.
She was making notes when the bell rang. - Ona robiła notatki, kiedy zadzwonił dzwonek.
When he called, Mary was watching her baby. - Kiedy on zadzwonił, Mary opiekowała się swoim dzieckiem.

While

While oznacza „w trakcie, gdy”, „kiedy”, a używa się go w przypadku dwóch długich czynności, które mają miejsce jednocześnie.

It was raining while I was jogging. - Kiedy biegałem, padało.
My sister was doing the dishes while I was doing the laundry. - Moja siostra zmywała naczynia w trakcie, gdy ja robiłem pranie.
His dog was chasing a cat while we were talking. - Kiedy my rozmawialiśmy, jego pies ścigał kota.

Uwaga! W niektórych sytuacjach – kiedy nie do końca wiadomo, czy czynność trwała długo, czy też nie – możemy użyć zarówno when, jak i while. Musimy wtedy zdecydować, czy czynność była długa, czy krótka.

The children were playing when the telephone rang.
The children were playing while the telephone rang.

Zapraszamy również do zapoznania się z różnicami między czasownikami make i do. Nie zapomnijcie także sprawdzić, jakie różnice występują między słowami for i since!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0