Gramatyka angielska: do czy make – jak i kiedy używać?

Do i make to dwa niezwykle popularne czasowniki, które są dość często ze sobą mylone. Kiedy używać do, a kiedy make? Odpowiadamy na to pytanie, by ich użycie stało się jasne. Zapraszamy!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: do czy make – jak i kiedy używać?

Do czy make?

Kiedy używać do, a kiedy make? To pytanie zadaje sobie chyba każda osoba ucząca się języka angielskiego. Wynika to z faktu, iż obydwa czasowniki oznaczają „robić” i „zrobić”, a różnice, jakie między nimi występują, są bardzo subtelne i na pierwszy rzut oka wręcz niewidoczne. Zapraszamy do zapoznania się z ważną kwestią – kiedy używać do, a kiedy make.

Do

Czasownik do używamy w przypadku wykonywania zadań, prac, lub innych czynności. Co ważne, czynności takie nie przynoszą rezultatu w postaci namacalnej rzeczy lub przedmiotu. Jeżeli mówimy o czynnościach ogólnych, czasownik ten często łączy się z określeniami typu anything, something, everything, nothing.

Have you done your hair yet? - Ułożyłaś już włosy?
What are you going to do tomorrow? - Co jutro robisz?
Actually, I didn't do anything yesterday. - Właściwie to wczoraj nic nie robiłem.

Make

Czasownik make używamy wtedy, kiedy czynność polega na tworzeniu. Bardzo często używa się go w zdaniach, w których mówimy o przygotowywaniu jedzenia, napojów i innych kulinariów.

I'll make you some coffee. - Zrobię ci kawę.
My granny made me this shirt. - Moja babcia uszyła mi tę koszulę.
He made a fortune on this. - On na tym zarobił fortunę.

Przydatne kolokacje z do i make

Poniżej znajduje się lista przydatnych kolokacji, które łączą się z obydwoma czasownikami.

Do...

one's best - zrobić co w czyjejś mocy
the dishes - pozmywać naczynia
the washing - zrobić pranie
one's hair/nails - ułożyć włosy/pomalować paznokcie
somebody a favour - zrobić komuś przysługę
a good job - zrobić dobrą robotę
housework/homework - prace domowe
business - prowadzić interesy
damage - wyrządzić szkodę
exercise - ćwiczyć
the shopping - zrobić zakupy
well - pójść dobrze
paperwork - załatwić papierkową robotę
research - przeprowadzić badanie/rozeznanie
time - pójść do więzienia

Make...

breakfast/dinner - zrobić śniadanie/obiad/kolację
a cake - zrobić ciasto
a noise/comment/suggestion - robić hałas/komentarz/sugestię
a decision - podjąć decyzję
arrangements - zrobić przygotowania
friends - zaprzyjaźniać się z innymi
love - kochać się
a change - wprowadzić zmianę
a discovery - odkryć coś
an excuse - usprawiedliwiać się
a confession - wyznać coś
a joke - zrobić żart
a speech - wygłosić przemowę
an offer - złożyć ofertę
trouble - sprawiać kłopoty

Zapraszamy również do zapoznania się z użyciem form grzecznościowych Mr, Mrs i Miss. Nie zapomnij także sprawdzić, na czym polegają różnice między słowami work i job.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0