Work czy job? Poznaj różnice

Nieznajomość różnic między pojęciami work i job może być kłopotliwa. Obydwa słowa mają podobne znaczenia, które posiadają szereg różnic. Są one często mylone i używane zamiennie, co jest dużym błędem. Jak i kiedy używać każdego z nich? Poddajmy je analizie.

SŁOWNICTWO
Work czy job? Poznaj różnice

Work vs job

Słowa work i job tłumaczymy jako praca. Są one używane nieco inaczej:

Słowo work jest zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem. Jest to rzeczownik niepoliczalny. 

Słowo job jest z kolei używane przede wszystkim jako rzeczownik (policzalny).

Różnica znaczeń słów work i job

Work definiujemy jako „czynność fizyczna lub umysłowa, wykonywana do osiągnięcia lub produkcji czegoś”. Słowo to może oznaczać pracę, jaką wykonujemy z przyjemności/ą, chcąc komuś pomóc, lub inny rodzaj pracy, za który nie musimy otrzymać wynagrodzenia. Słowa work użyjemy również do przekazania informacji, dla kogo lub gdzie pracujemy:

She's working in the garden now. - Ona pracuje teraz w ogrodzie.
He works for Google. - On pracuje dla Google.
Terry works in Las Vegas. - Terry pracuje w Las Vegas.

Słowo job jest definiowane nieco inaczej - „czynność, jaką wykonuje się w zamian za zapłatę”. Oznacza ono zatem pracę, stanowisko, czy zawód. Jest to swoisty obowiązek wobec pracodawcy, za który dostajemy wynagrodzenie. Co więcej, słowo job zawęża pole tego, co robimy, czyli naszych obowiązków względem pracodawcy. Słowo work pokrywa znacznie szersze spektrum działalności.

I currently have two jobs. - Obecnie pracuje na dwa etaty.
Being a journalist is a wonderful job. - Dziennikarstwo to wspaniały zawód.
What is your job, Mike? - Mike, jaki jest twój zawód?

Przykładowe zdania z użyciem słów work i job

I'm sorry, I can't help you now. I have a lot of work. - Przepraszam, nie mogę ci w tej chwili pomóc. Mam dużo pracy.
I start work at 7 o'clock. - Zaczynam pracę o siódmej.
I go to work on foot. - Do pracy udaję się na piechotę.
I used to work for a small company. - Niegdyś pracowałem dla małej firmy.
My job is to teach people how to swim. - Moją pracą jest nauczanie ludzi pływania.
Do you like your job? - Czy lubisz swoją pracę?
Teresa's currently looking for a job. - Teresa obecnie poszukuje pracy.
Great job! - Świetna robota!

Rozpoczęcie pracy nie jest możliwe bez pomyślnie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. Dowiedz się, jakich zwrotów w języku angielskim w jej trakcie użyć!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0