Gramatyka angielska: alfabet angielski z wymową

Podstawą języka angielskiego jest alfabet. Rozpocznijmy naukę tego niezwykle przydatnego języka od alfabetu, który wygląda nieco inaczej niż alfabet języka polskiego.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: alfabet angielski z wymową

Absolutną podstawą języka angielskiego, podobnie jak ma to miejsce w języku polskim, jest alfabet. Bez znajomości liter oraz ich kolejności nie będziemy w stanie poprawnie pisać, czytać, ani biegle posługiwać się językiem angielskim. Wart zauważenia jest fakt, iż alfabet angielski wygląda nieco inaczej od polskiego alfabetu.

Nauczmy się zatem alfabetu angielskiego, który będzie niezwykle ważną podstawą naszej wiedzy o języku angielskim.

Alfabet angielski z wymową

Poniżej znajdziecie kompletny alfabet angielski, który składa się z 26 liter. Obok każdej litery umieściliśmy jej zapis fonetyczny, który mówi o prawidłowej wymowie każdej z liter (o fonetyce w języku angielskim przeczytacie tutaj).

A [eɪ]
B [biː]
C [siː]
D [diː]
E [iː]
F [εf]
G [ʤiː]
H [eɪʧ]
I [aɪ]
J [ʤeɪ]
K [keɪ]
L [εl]
M [εm]
N [εn]
O [əʊ] BrE / [oʊ] AmE
P [piː]
Q [kjuː]
R [ɑː] BrE / [ɑɹ] AmE
S [εs]
T [tiː]
U [juː]
V [viː]
W [dʌbljuː]
X [εks]
Y [waɪ]
Z [zεd] BrE / [ziː] AmE

Przy trzech literach – O, R i Z pojawiły się tajemnicze oznaczenia BrE i AmE dotyczące zapisu fonetycznego – wymowy poszczególnych liter w języku angielskim. BrE to skrót od British English, czyli zapis fonetyczny przy skrócie BrE mówi, jak daną literę wymawiamy w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, z kolei AmE – American English – określa, jak należy wymówić podobną literę w amerykańskiej odmianie tego języka.

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z językiem angielskim, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z angielskim słownictwem na poziomie A1 i A2.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0