Stopnie wojskowe w języku angielskim

Stopnie wojskowe to ciekawe zagadnienie, które warto znać – również w języku angielskim. Zapraszamy do nauki!

SŁOWNICTWO
Stopnie wojskowe w języku angielskim

Znajomość stopni wojskowych jest dość istotną umiejętnością, szczególnie, jeżeli zamierzamy poprowadzić naszą ścieżkę życia w kierunku wojskowości. Nawet, jeżeli nie mamy nic wspólnego z wojskiem, warto posiąść taką wiedzę – z pewnością kiedyś okaże się ona użyteczna. Zapraszamy do zapoznania się ze stopniami wojskowymi w języku angielskim.

Stopnie wojskowe (military ranks)

Obok angielskiej nazwy stopnia wojskowego umieściliśmy skrót odnoszący się do tego stopnia.

Private (Pte, Pvt) – szeregowy
Private First Class (PFC) – starszy szeregowy
Corporal (CPL) – kapral
Lance Corporal (LCPL) – starszy kapral
Master Corporal (MCpl) – plutonowy
Sergeant (Sgt) – sierżant
Staff Sergeant (SSgt) – sierżant sztabowy
Master Sergeant (MSgt) – starszy sierżant
Warrant Officer (WO) – chorąży
Chief Warrant Officer (CWO) – starszy chorąży
Senior Staff Warrant Officer (SWO) – starszy chorąży sztabowy
Second Lieutenant (2nd Lt) – podporucznik
Lieutenant (Lt) – porucznik
Captain (Capt) – kapitan
Major (Maj) – major
Lieutenant Colonel (Lt Col) – podpułkownik
Colonel (Col) – pułkownik
Brigadier General (Brig Gen) – generał brygady
Major General (Maj Gen) – generał dywizji
Lieutenant General (Lt Gen) – generał broni
General (Gen) – generał

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskim słownictwem i zwrotami w wojskowości oraz z rodzajami broni w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0