Stopnie wojskowe w języku angielskim

Stopnie wojskowe to ciekawe zagadnienie, które warto znać – również w języku angielskim. Zapraszamy do nauki!

SŁOWNICTWO

Stopnie wojskowe w języku angielskim

Znajomość stopni wojskowych jest dość istotną umiejętnością, szczególnie, jeżeli zamierzamy poprowadzić naszą ścieżkę życia w kierunku wojskowości. Nawet, jeżeli nie mamy nic wspólnego z wojskiem, warto posiąść taką wiedzę – z pewnością kiedyś okaże się ona użyteczna. Zapraszamy do zapoznania się ze stopniami wojskowymi w języku angielskim.

Stopnie wojskowe (military ranks)

Obok angielskiej nazwy stopnia wojskowego umieściliśmy skrót odnoszący się do tego stopnia.

Private (Pte, Pvt) – szeregowy

Private First Class (PFC) – starszy szeregowy

Corporal (CPL) – kapral

Lance Corporal (LCPL) – starszy kapral

Master Corporal (MCpl) – plutonowy

Sergeant (Sgt) – sierżant

Staff Sergeant (SSgt) – sierżant sztabowy

Master Sergeant (MSgt) – starszy sierżant

Warrant Officer (WO) – chorąży

Chief Warrant Officer (CWO) – starszy chorąży

Senior Staff Warrant Officer (SWO) – starszy chorąży sztabowy

Second Lieutenant (2nd Lt) – podporucznik

Lieutenant (Lt) – porucznik

Captain (Capt) – kapitan

Major (Maj) – major

Lieutenant Colonel (Lt Col) – podpułkownik

Colonel (Col) – pułkownik

Brigadier General (Brig Gen) – generał brygady

Major General (Maj Gen) – generał dywizji

Lieutenant General (Lt Gen) – generał broni

General (Gen) – generał

 

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskim słownictwem i zwrotami w wojskowości oraz z rodzajami broni w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0