Język angielski w wojsku – przydatne słownictwo i zwroty

Wojsko odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Nie wszyscy z nas mają z nim bezpośredni kontakt, jednak jest wiele osób, które planują pracę w wojsku, lub już teraz w nim służą. Zapraszamy do zapoznania się z angielskim słownictwem i zwrotami, które są niezbędne w wojsku.

SŁOWNICTWO

Język angielski w wojsku – przydatne słownictwo i zwroty

Język angielski w wojsku

Wojskowość to dziedzina, która w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna. Jest to również sfera, która ma swoje własne słownictwo, które powinniśmy znać – przynajmniej te podstawowe. Jeżeli zaś mamy bliski kontakt z wojskiem – służymy w nim, lub nasza bliska rodzina bądź znajomi w nim pracują, warto zapoznać się ze słownictwem i zwrotami, które są nieodłączną częścią wojskowego życia. Zapoznajmy się z angielskim słownictwem i zwrotami, które okażą się niezbędne w wojsku.

Słownictwo

Zacznijmy od angielskiego słownictwa wojskowego. Zostało one podzielone na kilka kluczowych kategorii.
 

Rodzaje służby wojskowej (types of military service)

air force – siły powietrzne

army – armia/wojsko

border guards – straż graniczna

coast guard – straż przybrzeżna

navy – marynarka wojenna

reserve – rezerwa
 

Rodzaje jednostek wojskowych (types of army units)

Poniżej przedstawiamy rodzaje jednostek wojskowych w języku angielskim. Zostały one podzielone na trzy rodzaje – należące do sił lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej.
 

Jednostki sił lądowych (ground force units)

army – armia

battalion – batalion

brigade – brygada

corps – korpus

division – oddział

platoon – pluton, zastęp

regiment – pułk

squad – pluton, brygada
 

Jednostki sił powietrznych (air force units)

flight – gromada

group – grupa

section – sekcja

squadron – eskadra

wing – grupa
 

Jednostki marynarki wojennej (navy units)

fleet – flota

flotilla – flotylla

squadron – eskadra
 

Skróty wojskowe (military acronyms)

AA (anti-aircraft) – przeciwlotniczy

AB (airbase) – baza lotnicza

AWOL (absent without leave) – nieobecny bez zezwolenia

BG (bodyguard) – ochroniarz

BN (battalion) – batalion

BDE (brigade) – brygada

CAS (close air support) – bliskie wsparcie powietrzne

CT (counter-terrorism team) – oddział antyterrorystyczny

DMZ (demilitarized zone) – strefa zdemilitaryzowana

DZ (drop zone) – strefa zrzutu

EW (electronic warfare) – wojna elektroniczna

FA (field artillery) – artyleria polowa

FAK (first aid kit) – zestaw pierwszej pomocy

HE (high explosive) – materiał wybuchowy

HQ (headquarters) – siedziba

ID (identification) – identyfikacja

KIA (killed in action) – zabity w akcji

LZ (landing zone) – rejon lądowania

MBT (main battle tank) – główny czołg bojowy

MOB (main operating base) – główna baza operacyjna

NS (network service) – usługa sieciowa

OP (observation post) – stanowisko obserwacyjne

POW (prisoner of war) – jeniec wojenny

PT (physical training) – trening fizyczny

RTB (return to base) – powrót do bazy

TBD (to be determined) – do ustalenia

US (unserviceable) – niezdatny do użytku

WIA (wounded in action) – zraniony w akcji

XO (executive officer) – oficer wykonawczy
 

Różne (miscellaneous)

aerial – powietrzny

air attack – atak powietrzny

air support – wsparcie powietrzne

ammunition – amunicja

armed services – siły zbrojne

artillery – artyleria

base – baza

black op – tajna operacja

bombsite – strefa zniszczona w trakcie bombardowania

carpet bombing – nalot dywanowy

cavalry – kawaleria

destroyer – niszczyciel

diversion – dywersja

effective range – zasięg skuteczny

envelopment – okrążenie wroga

gun – broń

ground – ląd, lądowy

infantry – piechota

land mine – mina lądowa

missile – pocisk, rakieta

naval – morski

nuclear – nuklearny, jądrowy

reinforcements – posiłki

reservist – rezerwista

rocket attack – atak rakietowy

war veteran – weteran wojenny

warpaint – barwy wojskowe
 

Podstawowe komendy wojskowe (basic commands)

Attention! – Baczność!

Stand Easy! – Spocznij!

Right turn! – W prawo zwrot!

Left turn! – W lewo zwrot!

About turn! – W tył zwrot!

Quiet! – Cisza!

Yes, sir! – Tak jest!
 

Down! – Padnij!

Up! – Wstawać!

Halt! – Stój!

Follow me! – Za mną!

Hold fire! – Wstrzymać ogień!

Fire at will! – Wolno strzelać!

Cover me! – Osłaniaj mnie!

Need assistance! – Potrzebna pomoc!

Medic! – Medyk!

Go to … ! – Przejdź do … !

 

Zapraszamy również do zapoznania się z rodzajami broni i stopniami wojskowymi w języku angielskim.

Anne Simons
Anne Simons

Ane

około rok temu

AA air assault powinno raczej być wiem moj maz służy w 101Airborne air assault przynajmniej takie jest oznaczenie w US Army

Anne Simons

Rico

ponad rok temu

Szczerze to "fire at will" opisałbym bardziej jako "strzelać bez rozkazu" niż "wolno strzelać" :v


0

0

0

0

0