Język angielski w wojsku – przydatne słownictwo i zwroty

Wojsko odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Nie wszyscy z nas mają z nim bezpośredni kontakt, jednak jest wiele osób, które planują pracę w wojsku, lub już teraz w nim służą. Zapraszamy do zapoznania się z angielskim słownictwem i zwrotami, które są niezbędne w wojsku.

SŁOWNICTWO
Język angielski w wojsku – przydatne słownictwo i zwroty

Język angielski w wojsku

Wojskowość to dziedzina, która w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna. Jest to również sfera, która ma swoje własne słownictwo, które powinniśmy znać – przynajmniej te podstawowe. Jeżeli zaś mamy bliski kontakt z wojskiem – służymy w nim, lub nasza bliska rodzina bądź znajomi w nim pracują, warto zapoznać się ze słownictwem i zwrotami, które są nieodłączną częścią wojskowego życia. Zapoznajmy się z angielskim słownictwem i zwrotami, które okażą się niezbędne w wojsku.

Słownictwo

Zacznijmy od angielskiego słownictwa wojskowego. Zostało one podzielone na kilka kluczowych kategorii.

Rodzaje służby wojskowej (types of military service)

air force – siły powietrzne
army – armia/wojsko
border guards – straż graniczna
coast guard – straż przybrzeżna
navy – marynarka wojenna
reserve – rezerwa

Rodzaje jednostek wojskowych (types of army units)

Poniżej przedstawiamy rodzaje jednostek wojskowych w języku angielskim. Zostały one podzielone na trzy rodzaje – należące do sił lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej.

Jednostki sił lądowych (ground force units)

army – armia
battalion – batalion
brigade – brygada
corps – korpus
division – oddział
platoon – pluton, zastęp
regiment – pułk
squad – pluton, brygada

Jednostki sił powietrznych (air force units)

flight – gromada
group – grupa
section – sekcja
squadron – eskadra
wing – grupa

Jednostki marynarki wojennej (navy units)

fleet – flota
flotilla – flotylla
squadron – eskadra

Skróty wojskowe (military acronyms)

AA (anti-aircraft) – przeciwlotniczy
AB (airbase) – baza lotnicza
AWOL (absent without leave) – nieobecny bez zezwolenia
BG (bodyguard) – ochroniarz
BN (battalion) – batalion
BDE (brigade) – brygada
CAS (close air support) – bliskie wsparcie powietrzne
CT (counter-terrorism team) – oddział antyterrorystyczny
DMZ (demilitarized zone) – strefa zdemilitaryzowana
DZ (drop zone) – strefa zrzutu
EW (electronic warfare) – wojna elektroniczna
FA (field artillery) – artyleria polowa
FAK (first aid kit) – zestaw pierwszej pomocy
HE (high explosive) – materiał wybuchowy
HQ (headquarters) – siedziba
ID (identification) – identyfikacja
KIA (killed in action) – zabity w akcji
LZ (landing zone) – rejon lądowania
MBT (main battle tank) – główny czołg bojowy
MOB (main operating base) – główna baza operacyjna
NS (network service) – usługa sieciowa
OP (observation post) – stanowisko obserwacyjne
POW (prisoner of war) – jeniec wojenny
PT (physical training) – trening fizyczny
RTB (return to base) – powrót do bazy
TBD (to be determined) – do ustalenia
US (unserviceable) – niezdatny do użytku
WIA (wounded in action) – zraniony w akcji
XO (executive officer) – oficer wykonawczy

Różne (miscellaneous)

aerial – powietrzny
air attack – atak powietrzny
air support – wsparcie powietrzne
ammunition – amunicja
armed services – siły zbrojne
artillery – artyleria
base – baza
black op – tajna operacja
bombsite – strefa zniszczona w trakcie bombardowania
carpet bombing – nalot dywanowy
cavalry – kawaleria
destroyer – niszczyciel
diversion – dywersja
effective range – zasięg skuteczny
envelopment – okrążenie wroga
gun – broń
ground – ląd, lądowy
infantry – piechota
land mine – mina lądowa
missile – pocisk, rakieta
naval – morski
nuclear – nuklearny, jądrowy
reinforcements – posiłki
reservist – rezerwista
rocket attack – atak rakietowy
war veteran – weteran wojenny
warpaint – barwy wojskowe

Podstawowe komendy wojskowe (basic commands)

Attention! – Baczność!
Stand Easy! – Spocznij!
Right turn! – W prawo zwrot!
Left turn! – W lewo zwrot!
About turn! – W tył zwrot!
Quiet! – Cisza!
Yes, sir! – Tak jest!
Down! – Padnij!
Up! – Wstawać!
Halt! – Stój!
Follow me! – Za mną!
Hold fire! – Wstrzymać ogień!
Fire at will! – Wolno strzelać!
Cover me! – Osłaniaj mnie!
Need assistance! – Potrzebna pomoc!
Medic! – Medyk!
Go to … ! – Przejdź do … !

Zapraszamy również do zapoznania się z rodzajami broni i stopniami wojskowymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
Ane
około 2 lata temu

AA air assault powinno raczej być wiem moj maz służy w 101Airborne air assault przynajmniej takie jest oznaczenie w US Army

Odpowiedz
User 4
Rico
ponad 2 lata temu

Szczerze to "fire at will" opisałbym bardziej jako "strzelać bez rozkazu" niż "wolno strzelać" :v

Odpowiedz
0
0
0 0 0