Środowisko i ekologia w języku angielskim – przydatne słownictwo i wyrażenia

Środowisko i ekologia to jedna z kluczowych sfer życia. Przyroda, natura, i to, co nas otacza – wszystko to tworzy swoisty świat, o którym powinniśmy umieć mówić – również w języku angielskim. Zapraszamy do nauki.

SŁOWNICTWO

Środowisko i ekologia w języku angielskim – przydatne słownictwo i wyrażenia

Środowisko i ekologia

Angielskie słownictwo i wyrażenia na temat środowiska i ekologii są bardzo ważne – dlatego też często pojawiają się one na zajęciach języka angielskiego już na początkowym etapie nauki tego języka. W tym artykule postaramy się przybliżyć Wam angielskie słownictwo i wyrażenia na temat środowiska i ekologii.

Słownictwo (vocabulary)

Zacznijmy od słownictwa związanego ze środowiskiem, które w języku angielskim nazywamy environment. Ekologia to ecology.
 

Zjawiska spowodowane przez człowieka (phenomena caused by man)

acid rain – kwaśny deszcz

afforestation – zalesianie

air pollution – zanieczyszczenie powietrza

animal extinction – wymarcie zwierząt

climate change – zmiana klimatyczna

deforestation – wycinka lasów

destruction – niszczenie

global warming – globalne ocieplenie

greenhouse effect – efekt cieplarniany

urban sprawl – szybkie rozrastanie się miast

water contamination – skażenie wody
 

Warstwy (layers)

atmosphere – atmosfera

biosphere – biosfera

ecosphere – ekosfera

hydrosphere – hydrosfera

lithosphere – litosfera
 

Eko- (eco-)

eco-aware – osoba świadoma zagrożeń dla środowiska

ecofarming – rolnictwo ekologiczne

eco-fashion – moda eko- (ekologiczna)

ecofreak – fan ekologii

eco-friendly – przyjazny dla środowiska

eco-label – ekoetykieta

ecology – ekologia

ecosystem – ekosystem

ecoterrorism – terroryzm ekologiczny

ecotourism – turystyka ekologiczna

eco-warrior – działacz na rzecz ruchu ekologicznego
 

Różne (miscellaneous)

activists – aktywiści, działacze

alternative source of energy – alternatywne źródło energii

atomic power station – elektrownia atomowa

balance – równowaga

biodegradable – ulegający rozkładowi biologicznemu

biodiversity – zróżnicowanie biologiczne

chemical dump – wysypisko chemiczne

conservation – ochrona

contamination – skażenie

decay – rozkładać się

dump – wysypisko

endangered species – zagrożone gatunki

exhaust fumes – spaliny

fertilizers – nawozy sztuczne

fossil fuels – paliwa kopalne

harmful – szkodliwy

industrial waste – odpady przemysłowe

inhabitants – mieszkańcy

lead – ołów

litter – śmieci

manure – naturalny nawóz

natural habitat – środowisko naturalne

natural resources – zasoby naturalne

organic – organiczny

overpopulation – przeludnienie

ozone hole – dziura ozonowa

pesticides – środki owadobójcze

pollution – zanieczyszczenie

purification – uzdatnianie

radioactive – radioaktywny

rain forest – las tropikalny

recycling – recykling; przetwarzanie odpadów

sewage – ścieki

smog – smog

solar power – energia słoneczna

species – gatunek (! Liczba pojedyncza i liczba mnoga przyjmują taką samą formę)

sustainable – trwały

waste – odpady

wildfire – niekontrolowany ogień

wildlife – fauna i flora

wind farm – farma wiatrowa
 

Wyrażenia (phrases)

to adapt to the environment – dostosować do potrzeb środowiska

to be aware – być świadomym

to be exposed to – być wystawionym na

to be harmful – być szkodliwym

to become extinct – wymrzeć

to chop down – ścinać

death of the forests – śmierć lasów

to die out – wyginąć

to dispose of waste – pozbywać się odpadów

to lead an ecological campaign – prowadzić kampanię ekologiczną

to protect wildlife – chronić przyrodę

to sort out rubbish – segregować śmieci

the root cause – główna przyczyna

to stem from – wynikać z

 

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskimi nazwami klęsk żywiołowych.

Anne Simons

0

0

0

0

0