Środowisko i ekologia w języku angielskim – przydatne słownictwo i wyrażenia

Środowisko i ekologia to jedna z kluczowych sfer życia. Przyroda, natura, i to, co nas otacza – wszystko to tworzy swoisty świat, o którym powinniśmy umieć mówić – również w języku angielskim. Zapraszamy do nauki.

SŁOWNICTWO
Środowisko i ekologia w języku angielskim – przydatne słownictwo i wyrażenia

Środowisko i ekologia

Angielskie słownictwo i wyrażenia na temat środowiska i ekologii są bardzo ważne – dlatego też często pojawiają się one na zajęciach języka angielskiego już na początkowym etapie nauki tego języka. W tym artykule postaramy się przybliżyć Wam angielskie słownictwo i wyrażenia na temat środowiska i ekologii.

Słownictwo (vocabulary)

Zacznijmy od słownictwa związanego ze środowiskiem, które w języku angielskim nazywamy environment. Ekologia to ecology.

Zjawiska spowodowane przez człowieka (phenomena caused by man)

acid rain – kwaśny deszcz
afforestation – zalesianie
air pollution – zanieczyszczenie powietrza
animal extinction – wymarcie zwierząt
climate change – zmiana klimatyczna
deforestation – wycinka lasów
destruction – niszczenie
global warming – globalne ocieplenie
greenhouse effect – efekt cieplarniany
urban sprawl – szybkie rozrastanie się miast
water contamination – skażenie wody

Warstwy (layers)

atmosphere – atmosfera
biosphere – biosfera
ecosphere – ekosfera
hydrosphere – hydrosfera
lithosphere – litosfera

Eko- (eco-)

eco-aware – osoba świadoma zagrożeń dla środowiska
ecofarming – rolnictwo ekologiczne
eco-fashion – moda eko- (ekologiczna)
ecofreak – fan ekologii
eco-friendly – przyjazny dla środowiska
eco-label – ekoetykieta
ecology – ekologia
ecosystem – ekosystem
ecoterrorism – terroryzm ekologiczny
ecotourism – turystyka ekologiczna
eco-warrior – działacz na rzecz ruchu ekologicznego

Różne (miscellaneous)

activists – aktywiści, działacze
alternative source of energy – alternatywne źródło energii
atomic power station – elektrownia atomowa
balance – równowaga
biodegradable – ulegający rozkładowi biologicznemu
biodiversity – zróżnicowanie biologiczne
chemical dump – wysypisko chemiczne
conservation – ochrona
contamination – skażenie
decay – rozkładać się
dump – wysypisko
endangered species – zagrożone gatunki
exhaust fumes – spaliny
fertilizers – nawozy sztuczne
fossil fuels – paliwa kopalne
harmful – szkodliwy
industrial waste – odpady przemysłowe
inhabitants – mieszkańcy
lead – ołów
litter – śmieci
manure – naturalny nawóz
natural habitat – środowisko naturalne
natural resources – zasoby naturalne
organic – organiczny
overpopulation – przeludnienie
ozone hole – dziura ozonowa
pesticides – środki owadobójcze
pollution – zanieczyszczenie
purification – uzdatnianie
radioactive – radioaktywny
rain forest – las tropikalny
recycling – recykling; przetwarzanie odpadów
sewage – ścieki
smog – smog
solar power – energia słoneczna
species – gatunek (! Liczba pojedyncza i liczba mnoga przyjmują taką samą formę)
sustainable – trwały
waste – odpady
wildfire – niekontrolowany ogień
wildlife – fauna i flora
wind farm – farma wiatrowa

Wyrażenia (phrases)

to adapt to the environment – dostosować do potrzeb środowiska
to be aware – być świadomym
to be exposed to – być wystawionym na
to be harmful – być szkodliwym
to become extinct – wymrzeć
to chop down – ścinać
death of the forests – śmierć lasów
to die out – wyginąć
to dispose of waste – pozbywać się odpadów
to lead an ecological campaign – prowadzić kampanię ekologiczną
to protect wildlife – chronić przyrodę
to sort out rubbish – segregować śmieci
the root cause – główna przyczyna
to stem from – wynikać z

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskimi nazwami klęsk żywiołowych.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0