Klęski żywiołowe po angielsku – natural disasters

Klęski żywiołowe występują w naturze od początków istnienia świata. Nauczmy się określać poszczególne klęski żywiołowe w języku angielskim. Zapraszamy!

SŁOWNICTWO

Klęski żywiołowe po angielsku – natural disasters

Klęski żywiołowe to zjawiska naturalne, które nawiedzają Ziemię od początków jej istnienia. Niestety, w ostatnich latach ludzkość doświadczyła dużej liczby różnorodnych klęsk żywiołowych. Zapoznajmy się z angielskimi nazwami poszczególnych klęsk żywiołowych, by potrafić o nich rozmawiać w języku angielskim.

Klęski żywiołowe po angielsku (natural disasters)

Poniżej znajdziecie listę zjawisk tego rodzaju wraz z polskim tłumaczeniem. Klęski żywiołowe to po angielsku natural distasters.


avalanche – lawina

aftershock – wstrząs następczy (podczas trzęsienia ziemi)

blizzard – śnieżyca

bushfire – pożar buszu

cyclone – cyklon

drought – susza

earthquake – trzęsienie ziemi

famine – klęska głodu

flash flood – nagła powódź

flood – powódź

forest fire – pożar lasu

hailstorm – burza gradowa

heat wave – długi okres upałów

hurricane – huragan

ice storm – burza lodowa

mudslide – lawina błotna

sandstorm – burza piaskowa

tornado – tornado

tsunami – tsunami

volcano eruption – erupcja wulkanu

whirlwind – trąba powietrzna

 

Zaprazamy również do zapoznania się z angielskim słownictwem i zwrotami dotyczącymi środowiska.

Anne Simons

0

0

0

0

0