Składanie reklamacji po angielsku – przydatne słownictwo i zwroty

Każdy z nas trafia czasami na wadliwy towar – warto w takiej sytuacji skorzystać z przysługujących nam praw i wymienić produkt na inny, lub zażądać zwrotu pieniędzy. Jak tego dokonać w języku angielskim? Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICTWO

Składanie reklamacji po angielsku – przydatne słownictwo i zwroty

Składanie reklamacji nigdy nie jest czynnością, do której zabieramy się z chęcią – najczęściej spowodowana jest wadliwym towarem, który należy wymienić bądź zwrócić. Czy potrafimy złożyć reklamację po angielsku (make a complaint)? Z naszą pomocą nauczycie się tego szybciej, niż myślicie!

Składanie reklamacji po angielsku (making a complaint)

Na początku musimy ustalić, co z zakupionym przez nas produktem jest nie w porządku. Informacja taka okaże się niezbędna w sklepie, kiedy będziemy chcieli wymienić produkt na nowy lub zażądać zwrotu pieniędzy.
 

The item (produkt):

 • is broken (zepsuty)
 • has been used before (był już wcześniej przez kogoś używany)
 • does not have a label (nie ma metki)
 • is missing … (brakuje mu …)
 • keeps crashing (ciągle się zawiesza/psuje – w przypadku elektroniki)
 • is scratched (jest porysowany)
 • is past the sell-by date (jest przeterminowany)
 • is too small/big (jest za mały/duży)
 • does not look/function like the product you advertised (nie wygląda/działa jak ten, który był przez Państwa reklamowany)
 • is of subpar quality (jest niskiej jakości)
 • is a fake (jest podróbką)

Możemy również reklamować produkt w przypadku, kiedy nie spełnia on naszych oczekiwań:

I am dissatisfied with this product.

W przypadku reklamacji, najczęściej mamy dwie możliwości – wymiana wadliwego towaru na nowy (exchanging a faulty product) lub zwrot pieniędzy (refund). Jak poprosić o wymianę, a jak o zwot pieniędzy? Poniżej prezentujemy przykładowy dialog, w którym pokazujemy, jak tego dokonać. Literką C oznaczony jest customer (klient), a literką Sseller (sprzedawca).

Przykładowy dialog

C: Good afternoon! (Dzień dobry!)

S: Hi! How are you? (Witamy! Jak się Pan/Pani ma? (Zwrot "how are you" jest typowym zwrotem grzecznościowym w państwach anglojęzycznych, który następuje po powitaniu. W Polsce nie mamy jego odpowiednika, dlatego też może on zabrzmieć nieco dziwnie w takim dialogu, jednak warto zdać sobie sprawę, iż jest on bardzo często używany w krajach zachodu.)

C: I would like to exchange/get a refund for a product that I bought here recently. (Chciałbym wymienić/otrzymać zwrot pieniędzy za produkt, jaki u Państwa niedawno kupiłem/am.)

S: I see. What is the product and what is wrong with it? (Rozumiem. Co to za produkt i co nie spełnia Pana/Pani oczekiwań?)

C: It's a … It has scratches and dings, therefore I assume it had been used before. (Ten produkt to … Posiada on rysy i jest poobijany, dlatego zakładam, że był już przez kogoś używany.)

S: Was it like this when you took it out of the box? (Czy wyglądał tak, kiedy Pan/Pani wyjął/ęła go z pudełka?)

C: Absolutely. I haven't used it once. (Tak. Nie użyłem/am go ani razu.)

S: Okay. I will need to get a receipt that came along with this item. (W porządku. Będę potrzebował/a paragonu, który Pan/Pani otrzymała przy zakupie.)

C: Here you are. (Proszę bardzo.)


W przypadku zwrotu gotówki (refund):
 

S: *counts* Here you are – $... (*liczy* Proszę bardzo – … dolarów)

C: Thank you. Goodbye! (Dziękuję. Do widzenia!)

S: We are sorry for the inconvenience. Bye! (Przepraszamy za niedogodność. Do widzenia!)


W przypadku zwrotu pieniędzy, często możemy zostać poproszeni o wypełnienie pewnych kwitów (paperwork), które potwierdzają zwrot produktu w zamian za gotówkę. Podobnie może wyglądać wymiana produktu na inny, jednak nie jest to regułą.


W przypadku wymiany produktu na inny (exchanging a faulty product):
 

S: What would you like to exchange it for? (Na co chciałby/aby Pan/Pani to wymienić?)

C: I would like to get the same product, but new/working. (Chciałbym/abym dostać taki sam produkt, lecz nowy/działający.)

S: *brings a new product* Here you are. Sorry for the inconvenience. (*przynosi nowy produkt* Proszę bardzo. Przepraszamy za niedogodność.)

C: Thank you. Goodbye! (Dziękuję. Do widzenia!)

S: Bye! (Do widzenia!)


Pamiętajmy, że podobnie zwroty lub wymiany nie ograniczają się jedynie do dóbr typu ubrania, urządzenia, zabawki itp. Jeżeli kupiliśmy żywność, która jest zepsuta, przeterminowana, lub posiada inną wadę, również możemy ją zwrócić – pamiętajmy jednak, by zachować paragon (receipt)!

 

Jeżeli chcemy wyrazić nasze niezadowolenie na piśmie, możemy napisać do firmy list ze skargą lub reklamacją. Zapraszamy również do zapoznania się z angielskim słownictwem i zwrotami, które okażą się przydatne na zakupach.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0