Matura z języka angielskiego - część ustna

Cześć ustna matury z języka angielskiego słada się z kilku ważnych części - dowiedz się, jak osiągnąć dobry wynik!

MÓW
Matura z języka angielskiego - część ustna

Matura z języka angielskiego - część ustna

Mówienie na maturze dzielimy na rozmowę wstępną, odgrywanie ról, rozmowę na podstawie ilustracji, oraz rozmowę na podstawie materiału stymulującego. Poradzimy Wam jak podejść do mówienia, aby osiągnąć dobry wynik. W tym artykule poruszymy trzy punkty – rozmowę wstępną, odgrywanie ról oraz rozmowę na podstawie materiału stymulującego. Aby dowiedzieć się więcej o rozmowie na podstawie ilustracji, zapraszamy do przeczytania tego artykułu.

Rozmowa wstępna

Rozmowa wstępna to dobra rozgrzewka przed właściwym mówieniem. Jest to najkrótsza część (trwa około dwóch minut), podczas której zostajemy zapytani o ogólne informacje – nasze zainteresowania, życie codzienne, i kwestie ogólne. Nie znamy pytań, jakie mogą zostać nam zadane – te widnieją w zestawie, który posiada egzaminujący.

Przykładowa rozmowa wstępna

Egzaminowanego oznaczyliśmy literą S, a egzaminatora literą E:

E: Good afternoon. How are you today?
S: Good afternoon. I am fine, thank you. And you?
E: I am fine, too. Please, tell me about yourself. What are your interests? What hobbies do you have?
S: I like computer games, football and spending time with friends. I do not have many hobbies, I mostly surf the internet when I have some time on my hands.
E: Do you use the internet a lot?
S: Yes, I use it several hours a day. This may not be the wisest of choices, but I love it.
E: What else do you do?
S: I am also a football player in a local team. We meet every Saturday and play a few matches. I am into football because it enables you to be active and is truly a magnificent time when football is your passion.
E: Alright, thank you.

Odgrywanie ról

Odgrywanie ról polega na wczuciu się w pewną sytuację, w jakiej moglibyśmy się znaleźć. Informacje co do takich sytuacji zostają nam podane, a na przygotowanie się do tej części mamy pół minuty.

Przykładowe odgrywanie ról

You study abroad. You have been joined by a friend, whom you want to present with about pros and cons of studying far from home. (Uczysz się za granicą. Przyjechał do ciebie kolega, któremu chcesz zaprezentwać zalety i wady uczenia się z dala od domu.)

E: Hi, how are you?
S: Hi, I am good. How about you?
E: I am doing well. Please, tell me what it is like to study abroad.
S: Studying abroad has a set of advantages and disadvantages. I have been studying abroad for six months now and there are a few that I like and some that I am not really fond of. First of all, when you study abroad, you do feel free – you are far from your parents, so you have no real duties, maybe except for studying, you do not have to walk the dog, do the dishes or clean the house. I like it particularly because it is an excellent way to learn a new language, meet new people and see new places.
There are some aspects of studying abroad that I am not that much into though. There are some things that I have never done myself, like doing the laundry, cooking, or sewing. Sometimes I miss my friends and would love them to be here. Also, I have relatively little time to travel around because I have to study a fair bit.
E: I see. Have you got used to studying abroad quickly, or has it taken some time?
S: It was rather quick. As I have said, I have been studing here for six months, and I got used to it after around two weeks, so it really did not take a long time for me to get used to it.
E: If asked, based on your experience, would you recommend studing abroad or advise against it?
S: I would certainly recommend studing abroad. This is a whole new experience, which you do not get a chance to live through very often. It may be difficult at times, but by and large, studying abroad is a fabulous experience.
E: Excellent! Thank you.
S: Thank you.

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego polega na zapoznaniu się z materiałem stymulującym i wybraniu fotografii, obrazka, bądź ilustracji – w zależności jaki materiał zostanie nam zaprezentowany – która według nas najlepiej odnosi się do zadania.

Rozmowa taka składa się z trzech do czterech punktów:

 1. Przeglądanie opcji

  Przegląd opcji, jakie mamy do wyboru, jest idealnym miejscem na omówienie wszystkich opcji – co prawda wybierzemy tylko jedną, ale do każdej możemy, i należy się odnieść. Przykładowo:

  Picture A does not appeal to me, because it is too … As for picture B, it seems to be more interesting, but due to …, I would not pick this one. Picture C, on the other hand, is a perfect match for the excerpt I have been presented with, therefore I am choosing this picture. Let me take a quick look at picture D. It is a good option, but not as interesting as the picture I have chosen.
 2. Uzasadnienie wybranej opcji

  Wybraliśmy już obrazek C. W tym punkcie powinniśmy ten wybór uzasadnić.

  Picture C seems to be the best choice for the excerpt, because … it conveys the message in an excellent way/ it is a clear indication of what has been presented in the text / it matches the text perfectly / …
 3. (Opcjonalnie) Uzasadniamy odrzucane opcje

  Po wyborze i jego uzasadnieniu, powinniśmy również uzasadnić, dlaczego pozostałe opcje odrzuciliśmy. Jeżeli takiego uzasadnienia dokonaliśmy w przeglądaniu opcji (punkt pierwszy), to nie ma sensu się powtarzać.
 4. Odpowiadamy na dwa pytania

  W ostatnim etapie rozmowy na podstawie materiału stymulującego przyjdzie nam odpowiedzieć na pytania, jakie zada nam egzaminator. Są to pytania zupełnie losowe, odnoszące się do konkretnego tematu. W tym punkcie musimy użyć swojej wyobraźni. Pamiętajcie – im mniej stresu, tym lepszy wynik!

Jak dobrze mówić w języku angielskim? Zapraszamy do lektury artykułu znajdującego się pod tym adresem.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0