List motywacyjny (cover letter) w języku angielskim - przydatne zwroty i słownictwo

Pisanie listu motywacyjnego jest niezwykle ważne – składając CV lub resume, załączamy do niego najczęściej list motywacyjny, w którym motywujemy naszą kandydaturę na określone stanowisko. Dowiedzmy się, jak napisać list motywacyjny – cover letter – w języku angielskim.

PISZ
List motywacyjny (cover letter) w języku angielskim - przydatne zwroty i słownictwo

List motywacyjny po angielsku – cover letter

List motywacyjny, który w języku angielskim określamy mianem cover letter, to forma, która odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie ubiegania się o pracę – niejednokrotnie ważniejszą, niż nam się wydaje. Cover letter to list, który dołączamy do CV lub resume (w przypadku resume cover letter towarzyszy tej formie niemal w każdym przypadku), a w którym motywujemy naszą kandydaturę na pewne stanowisko. Ważnym jest w nim zatem dotarcie do potencjalnego pracodawcy i przedstawienie naszej osoby w jak najlepszym świetle – tylko w ten sposób możemy liczyć na odzew i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastanawiasz się, jak poprawnie napisać resume lub CV w języku angielskim? Na końcu artykułu znajdziesz odnośniki do artykułów im poświęconych.

Jak napisać dobry list motywacyjny po angielsku?

Zacznijmy od budowy listu motywacyjnego – cover letter – w języku angielskim. Pod tym względem przybiera on formę zbliżoną do innych rodzajów listów. Poniżej możecie zobaczyć, w jaki sposób powinny zostać ułożone informacje w dobrze napisanej formie typu cover letter.

Co zawrzeć w liście motywacyjnym?

Co zawrzeć w liście motywacyjnym, jaki napiszemy w języku angielskim? Musimy pamiętać, że każdy cover letter powinien:

  • wyjaśnić, dlaczego wysyłamy resume (określenie stanowiska, na jakie kandydujemy)
  • przekonać do rozpatrzenia naszego resume
  • wspomnieć o naszej przeszłości na innych pozycjach i obowiązkach, jakie tam mieliśmy
  • zawierać informacje o naszej osobie – cechy osobowości, umiejętności itp.
  • (opcjonalnie) zawierać informację, gdzie dowiedzieliśmy się o pozycji, na którą kandydujemy

Uwaga! W przypadku pisania resume, cechy osobowości są często pomijane. Warto o nich wspomnieć w liście motywacyjnym – pamiętajmy jednak, by wspomnieć jedynie najważniejsze z nich – w przeciwnym razie nasz cover letter może urosnąć do nieproporcjonalnych rozmiarów. Pamiętajmy również, by być w tym aspekcie szczerym i nie nadużywać pozytywnych cech osobowości.

Przydatne zwroty

Oto zwroty, które okażą się przydatne w pisaniu formy, jaką jest list motywacyjny w języku angielskim (zwroty te podzieliliśmy na trzy części, z jakich zbudowana jest opisywana tu forma – wstęp, uzasadnienie i zakończenie):

Wstęp

Dear Mr/Ms/Mrs/Miss – Szanowny Panie/Pani/Panno
To whom it may concern, – Szanowni Państwo,
I am writing to ... – Piszę w celu ...
I am kindly writing ... –  Uprzejmie piszę ...
I would like to apply for ... – Chciałbym złożyć swoją kandydaturę na ...
I would kindly like to apply for – Chciałbym uprzejmie złożyć swoją kandydaturę na ...
I have a pleasure to apply for ... –  Mam przyjemność ubiegać się o ...
I am applying for ... – Składam swoją kandydaturę na ...
I wish to apply for ... – Chciałbym ubiegać się o ...
I am referring to your advertisement ... –  Piszę w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie ...
I can assure you that ... – Mogę Pana/Panią zapewnić, że ...

Uzasadnienie

I am ... – Jestem ...
I am interested in this post, since ... –  Interesuje mnie to stanowisko, ponieważ ...
I used to work at ... – Pracowałem w ...
My former duties included ... – Moje dotychczasowe obowiązki obejmowały ...
I believe I am well suited for this position, as ... – Uważam, że dobrze pasuję na to stanowisko, gdyż ...
My key assets are ... – Moimi najważniejszymi cechami są ...
I have experience in ... – Mam doświadczenie w ...
My skills include ... – Wśród moich umiejętności są ...
I like to think of myself as a ... –  Uważam siebie za ...
I do not mind working under pressure –  Nie mam nic przeciwko pracy pod presją (czasu itp.)
I am a dedicated worker – Jestem oddanym pracownikiem
Moreover/what is more, ... – Co więcej, ...
I (strongly) believe that ... – (Mocno) wierzę w to, iż ...

Zakończenie

Enclosed you will find ... – W załączniku znajduje się ...
Working for you would be a privilege –  Praca dla Państwa byłaby zaszczytem
Do not hesitate to contact me in case of questions. – W razie pytań, proszę o kontakt ze mną.
You can reach me at ... phone number/address – Jestem dostępny pod numerem/adresem ...
My references can be requested from ... –  Referencje są dostępne od ...
I am available from ... – Jestem dostępny od ...
I look forward to hearing from you – Z niecierpliwością oczekuję Pana/Pani/Państwa odpowiedzi
Thank you for your time – Dziękuję za Pani/Pana/Państwa czas
Yours faithfully – Z poważaniem

Przykładowy list motywacyjny – cover letter

Dear Mr. Taylor,

  I am writing to inquire about the position of teacher at ABC School of Foreign Languages. I am applying for this position, as I believe my experience would be of great value to your school.
  Having taught at a similar school for a year, I am eager to join your team and contribute my skills and abilities to ABC School of Foreign Languages. Considering my experience and education background, I strongly believe I would be a great addition to the team and teach the students in the most effective way possible.
  My duties at the former school included teaching, assigning various tasks and appraising the effects of students' work. I am an outgoing person who loves working with children. Furthermore, I am reliable, honest, punctual, and have great communication skills.
  Enclosed you will find my resume. In case of questions, do not hesitate to contact me – you can do so at 123456789 or you can reach me by mail at [email protected].
I look forward to hearing back from you.

Yours sincerely,
Jacek Kowalski

Zapraszamy również do zapoznania się ze sposobami na napisanie wyróżniającego się CV i resume w języku angielskim. Zachęcamy również do sprawdzenia innych zwrotów, które mogą okazać się przydatne w trakcie pisania cover letter.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0