Indeed – poznaj znaczenie i użycie popularnego przysłówka

Indeed to jedno z dość często spotykanych angielskich słów, któremu warto się przyjrzeć – i to właśnie czynimy w tym artykule. Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICTWO

Indeed – poznaj znaczenie i użycie popularnego przysłówka

Słowo indeed jest dość często spotykane w języku angielskim. Możemy się z nim spotkać w dosłownie wszystkich rodzajach tekstów, a także w przypadku słowa mówionego. Dowiedzmy się jakie dokładnie ma ono znaczenie i w jakich sytuacjach jest używane.

Indeed

Przysłówek indeed oznacza „rzeczywiście”, „owszem”, „naprawdę”, „ w rzeczy samej”, „bez wątpienia”. Używa się go przede wszystkim do położenia nacisku na pewne stwierdzenie lub podkreślenia prawdziwości pewnego stwierdzenia. Oto przykład:

It is very warm in here indeed. (Rzeczywiście, tutaj jest bardzo ciepło.)

Może ono również zostać użyte w przypadku, kiedy zgadzamy się z tym, co ktoś powiedział, i chcemy to podkreślić:

A: Tim is an excellent player. (Tim do doskonały gracz.)

B: Indeed, he is a top member of the team. (W rzeczy samej; on jest czołowym członkiem zespołu.)

Ciekawe użycie, o którym wiele osób uczących się języka angielskiego może nie wiedzieć, jest zastosowanie słowa indeed jako wykrzyknienie – w celu wyrażenia sceptycyzmu, zdziwienia lub ironii:

A: Do you like this bastard? (Lubisz tego drania?)

B: Indeed! (Bez wątpienia!)

Pozycja indeed w zdaniu

Słowo indeed jest dość elastyczne jeżeli chodzi o jego pozycję w zdaniu – można go użyć na początku, w środku, lub na jego końcu. Trzeba jednak zauważyć, że zmiana pozycji w zdaniu może również wpłynąć na jego wydźwięk.

Indeed, the development of technology has been significant. (Rzeczywiście, rozwój technologii jest znaczący.)

The development of technology has indeed been significant. (Rozwój technologii jest rzeczywiście znaczący.)

The development of technology has been significant indeed. (Rozwój technologii jest znaczący, w rzeczy samej.)

 

Innym angielskim słowem, któremu warto jest się przyjrzeć, jest słowo suppose. Zapraszamy!

Anne Simons

0

0

0

0

0