Indeed – poznaj znaczenie i użycie popularnego przysłówka

Indeed to jedno z dość często spotykanych angielskich słów, któremu warto się przyjrzeć – i to właśnie czynimy w tym artykule. Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICTWO
Indeed – poznaj znaczenie i użycie popularnego przysłówka

Słowo indeed jest dość często spotykane w języku angielskim. Możemy się z nim spotkać w dosłownie wszystkich rodzajach tekstów, a także w przypadku słowa mówionego. Dowiedzmy się jakie dokładnie ma ono znaczenie i w jakich sytuacjach jest używane.

Indeed

Przysłówek indeed oznacza „rzeczywiście”, „owszem”, „naprawdę”, „ w rzeczy samej”, „bez wątpienia”. Używa się go przede wszystkim do położenia nacisku na pewne stwierdzenie lub podkreślenia prawdziwości pewnego stwierdzenia. Oto przykład:

It is very warm in here indeed. - Rzeczywiście, tutaj jest bardzo ciepło.

Może ono również zostać użyte w przypadku, kiedy zgadzamy się z tym, co ktoś powiedział, i chcemy to podkreślić:

A: Tim is an excellent player. - Tim do doskonały gracz.
B: Indeed, he is a top member of the team. - W rzeczy samej; on jest czołowym członkiem zespołu.

Ciekawe użycie, o którym wiele osób uczących się języka angielskiego może nie wiedzieć, jest zastosowanie słowa indeed jako wykrzyknienie – w celu wyrażenia sceptycyzmu, zdziwienia lub ironii:

A: Do you like this bastard? - Lubisz tego drania?
B: Indeed! - Bez wątpienia!

Pozycja indeed w zdaniu

Słowo indeed jest dość elastyczne jeżeli chodzi o jego pozycję w zdaniu – można go użyć na początku, w środku, lub na jego końcu. Trzeba jednak zauważyć, że zmiana pozycji w zdaniu może również wpłynąć na jego wydźwięk.

Indeed, the development of technology has been significant. - Rzeczywiście, rozwój technologii jest znaczący.
The development of technology has indeed been significant. - Rozwój technologii jest rzeczywiście znaczący.
The development of technology has been significant indeed. - Rozwój technologii jest znaczący, w rzeczy samej.

Innym angielskim słowem, któremu warto jest się przyjrzeć, jest słowo suppose. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0