Homofony w języku angielskim – wyrazy, które mają taką samą wymowę

Czym są homofony? Są to słowa, które wymawiamy w ten sam sposób, a które mają zupełnie inne znaczenie - dlatego też często je mylimy. W tym artykule prezentujemy homofony w języku angielskim. Zapraszamy.

SŁOWNICTWO

Homofony w języku angielskim – wyrazy, które mają taką samą wymowę

Angielskie homofony

W języku angielskim łatwo jest pomylić niektóre słowa. Do grupy słów, których nie da się rozróżnić bez uwzględnienia kontekstu zdania, należą homofony – słowa o zupełnie różnym znaczeniu, które wymawia się w taki sam sposób. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi homofonami w języku angielskim.

Homofony (homophones)

Poniżej znajdziecie listę przykładowych homofonów w języku angielskim – obok słów zamieszczamy ich zapis fonetyczny w celu prezentacji ich wymowy. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z fonetyką języka angielskiego, zapraszamy do lektury tego artykułu.

Uwaga! W tym artykule nie tłumaczymy angielskich słów na język polski. Dlaczego? Chcemy, abyście w przypadku wątpliwości sami sprawdzili znaczenie niejasnych słów – w ten sposób z pewnością je zapamiętacie!


aisle – I'll [aɪl]

ate – eight [eɪt]

ball – bawl [bɔːl]

band – banned [bænd]

beach – beech [biːʧ]

cache – cash [kæʃ]

carrot – carat [ˈkærət]

cede – seed [siːd]

cell – sell [sɛl]

cent – scent [sɛnt]

cereal – serial [ˈsɪərɪəl]

doe – dough [dəʊ]

eye – I [aɪ]

flea – flee [fliː]

flower – flour [ˈflaʊə]

foul – fowl [faʊl]

hole – whole [həʊl]

knead – need [niːd]

know – no [nəʊ]

lade – laid [leɪd]

links – lynx [lɪŋks]

maize – maze [meɪz]

meat – meet [miːt]

mode – mowed [məʊd]

one – won [wʌn]

pair – pear [peə]

peace – piece [piːs]

rain – reign [reɪn]

right – rite [raɪt]

sauce – source [sɔːs]

sole – soul [səʊl]

steal – steel [stiːl]

tale – tail [teɪl]

throne – thrown [θrəʊn]

vain – vein [veɪn]

wait – weight [weɪt]

weak – week [wiːk]
 

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskimi słowami, które określamy mianem false friends.

Anne Simons

0

0

0

0

0