Gramatyka angielska: zdania celowe (clauses of purpose)

Zdania celowe to szczególny rodzaj zdań, pokazujący, w jakim celu określona czynność jest wykonywana. Tworzenie takich zdań w języku angielskim to bułka z masłem – zapraszamy do nauki!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: zdania celowe (clauses of purpose)

Zdania celowe, które w języku angielskim nazywają się clauses of purpose, są charakterystyczną konstrukcją, wykorzystywaną w przypadku, kiedy chcemy pokazać, jaki jest cel określonej czynności. Dzielimy je na zdania twierdzące i przeczące. Zapoznajmy się z tworzeniem zdań celowych w języku angielskim!

Zdania celowe (clauses of purpose)

Poniżej dowiecie się, jak tworzyć zdania celowe w języku angielskim. Do utworzenia tych zdań możemy wykorzystać różne konstrukcje – za chwilę wszystko się o nich dowiecie.

To

Najprostsza konstrukcja wykorzystuje słowo to:

I study English to know how to use it. - Uczę się języka angielskiego by wiedzieć, jak go używać.

In order to

Zwrot in order to jest nieco bardziej formalny, aczkolwiek nie do tego stopnia, by był wykluczony z użycia w sytuacjach, kiedy jesteśmy z przyjaciółmi itp.:

I study English in order to be able to use it. - Uczę się języka angielskiego by umieć go używać.

For

Słowo for używane w zdaniach celowych jest dość elastyczne i proste w użyciu. Może ono łączyć się zarówno z czasownikiem z końcówką -ing, jak i z samym rzeczownikiem:

I study English for being able to use it. - Uczę się języka angielskiego by umieć się nim posługiwać.
I study English for knowledge. - Uczę się języka angielskiego dla wiedzy.

So that + can/will

Konstrukcja so that, łącząca się z czasownikiem modalnym can lub will, służy do odnoszenia się do teraźniejszości lub przyszłości:

I study English so that I can use it. - Uczę się języka angielskiego żebym umiał/a go używać.

So that + could/would

Jest to bliźniacza konstrukcja do tej, o której wspomnieliśmy przed chwilą – jedyną różnicą, jaka zachodzi między obiema konstrukcjami, jest to, że omawiana tutaj so that + could/would odnosi się do przeszłości, a nie do teraźniejszości lub przyszłości:

I studied English so that I would know how to use it. - Uczyłem się języka angielskiego by wiedzieć, jak go używać.

In case / so as to / lest / with a view to

In case to konstrukcja, którą możemy połączyć z czasem teraźniejszym lub przeszłym, a w języku polskim oznacza „na wypadek”:

I study English in case I get to England. - Uczę się języka angielskiego na wypadek wyjazdu do Anglii.
I studied English in case I got to England. - Uczyłem się języka angielskiego na wypadek wyjazdu do anglii.

So as to jest łatwą konstrukcją, której użycie obrazuje poniższe zdanie:

I study English so as to know it. - Uczę się języka angielskiego żeby go znać.

Lest to rzadko używane słowo, które oznacza „żeby nie”. Łączy się ono najczęściej z czasownikami modalnymi might oraz should:

I study English lest I might get lost abroad. - Uczę się języka angielskiego żeby nie zabłądzić za granicą.
I study English lest I should get lost abroad. - Uczę się języka angielskiego żeby nie zabłądzić za granicą.

With a view to oznacza „w celu”, a konstrukcja zdania z jej użyciem prezentuje się następująco:

I study English with a view to travel. - Uczę się języka angielskiego w celu podróżowania.

Przeczenia (negatives)

Najbardziej popularnymi konstrukcjami używanymi w przypadku przeczeń w zdaniach celowych są so as not to, in order not to, to prevent.

So as not to

I study English so as not to be a stranger to it. - Uczę się języka angielskiego żeby nie był dla mnie niczym obcym.

In order not to

I study English in order not to get lost abroad. - Uczę się języka angielskiego żeby nie zabłądzić za granicą.

To prevent

I study English to prevent confusion. - Uczę się języka angielskiego by uniknąć pomyłki.
I study English to prevent myself from getting confused. - Uczę się języka angielskiego by uniknąć pomyłki.

Zapraszamy również do zapoznania się ze zdaniami względnymi i zdaniami rozszczepionymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0