Gramatyka angielska: you i they – kiedy używać?

W języku angielskim spotykamy się niejednokrotnie z wyrażeniami typu „you can park here”, „they are building a new facility”. Kiedy w wyrażeniach używać zaimka osobowego you, a kiedy they? Zapraszamy do nauki.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: you i they – kiedy używać?

Zaimki osobowe you i they

Jeżeli uczycie się języka angielskiego od pewnego czasu, z pewnością spotkaliście się z wyrażeniami, w których używa się you oraz they – niekoniecznie odnosząc się do ciebie/was, ani do nich, jak wynika z definicji wspomnianych zaimków osobowych. Są to charakterystyczne konstrukcje, które używamy w określonych sytuacjach. Dowiedzmy się – w jakich sytuacjach używać zaimka osobowego you, a w jakich they.

You

Słowo you używamy w odniesieniu do ludzi, wliczając w to osobę mówiącą oraz osobę, do której skierowana jest wypowiedź:

You can't smoke here. - Nie wolno tu palić.
You can get this product in every shop. - Można dostać ten produkt w każdym sklepie.
You musn't litter. - Nie wolno śmiecić.

They

Słowo they używane jest w odniesieniu do ogółu ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem władz:

They are building a new passage here. - Budują tutaj nowe przejście – w domyśle – władze.
They are cutting the budget. - Dokonują cięć w budżecie – ponownie w domyśle – władze.
They provide good service. - Zapewniają dobry serwis – w tym przypadku mowa jest o jakiejś firmie.

Jak zauważyliście, zdania ze słowem you odnoszą się również do osób uczestniczących w rozmowie, co nie jest prawdą w przypadku słowa they. To podstawowa różnica między obiema konstrukcjami.

Zapraszamy również do zapoznania się z poprawnym użyciem zaimków one i ones.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0