Gramatyka angielska: there is / there are – konstrukcja zdań

W języku angielskim bardzo często możemy spotkać się ze zdaniami zaczynającymi się od zwrotu there is lub there are – co te konstrukcje oznaczają, i kiedy zaczynamy zdania od tych zwrotów? Dowiecie się tego w tym artykule.

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: there is / there are –  konstrukcja zdań

Zdania w języku angielskim możemy tworzyć na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest rozpoczęcie zdania od znajomo brzmiących konstrukcji there is oraz there are. Co one znaczą i kiedy ich używać?

Konstrukcje there is / there are

Zacznijmy od znaczenia – there is oznacza „znajduje się”, a there are – „znajdują się”. Mogą one również oznaczać „istnieje/ą”.

Wspomnianych konstrukcji używamy w przypadku, kiedy chcemy wskazać miejsce, gdzie znajduje się, lub brak jest określonego przedmiotu. Nie zawsze takie miejsce musi być wskazane – czasami jest to kwestia abstrakcyjna, czego przykład możecie zauważyć w trzecim zdaniu w przykładach w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza – there is

There is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania

There is a cat on the fence. (Na płocie znajduje się kot.)

There is a bug on your sholder. (Na twoim ramieniu znajduje się robak.)

There is no milk in the fridge. (W lodówce nie ma mleka.)

Co ciekawe, w języku polskim zdania tego typu zaczynamy od miejsca, w którym jest, lub nie ma wspomnianej przez nas rzeczy, co jest przeciwieństwem kolejności w zdaniu w języku angielskim.

Przeczenia tworzymy w bardzo łatwy sposób – po zwrocie there is wstawiamy słowo not, co możemy skrócić do formy isn't:

There is not a cat on the fence (Na płocie nie ma kota.)

There isn't a cat on the fence.

Pytania to kwestia zastosowania inwersji – zamiany szyku zdania:

Is there a cat on the fence? (Czy na płocie jest kot?


Liczba mnoga – there are

There are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania

There are two cats on the fence. (Na płocie znajdują się dwa koty.)

There are several bugs on your shoulder. (Na twoim ramieniu znajduje się kilka robaków.)

There are many examples of how to use this structure. (Istnieje wiele przykładów jak używać tej struktury.)

Przeczenia tworzymy w taki sam sposób jak w liczbie pojedynczej:

There are not two cats on the fence (Na płocie nie ma dwóch kotów.)

There aren't two cats on the fence.

Pytania w liczbie mnogiej również tworzymy poprzez inwersję:

Are there two cats on the fence? (Czy na płocie są dwa koty?)

 

Zapraszamy również do zapoznania się z dość często mylonymi wyrażeniami w języku angielskim – so far i by far.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0