Gramatyka angielska: there is / there are – konstrukcja zdań

W języku angielskim bardzo często możemy spotkać się ze zdaniami zaczynającymi się od zwrotu there is lub there are – co te konstrukcje oznaczają, i kiedy zaczynamy zdania od tych zwrotów? Dowiecie się tego w tym artykule.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: there is / there are –  konstrukcja zdań

Zdania w języku angielskim możemy tworzyć na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest rozpoczęcie zdania od znajomo brzmiących konstrukcji there is oraz there are. Co one znaczą i kiedy ich używać?

Konstrukcje there is / there are

Zacznijmy od znaczenia – there is oznacza „znajduje się”, a there are – „znajdują się”. Mogą one również oznaczać „istnieje/ą”.

Wspomnianych konstrukcji używamy w przypadku, kiedy chcemy wskazać miejsce, gdzie znajduje się, lub brak jest określonego przedmiotu. Nie zawsze takie miejsce musi być wskazane – czasami jest to kwestia abstrakcyjna, czego przykład możecie zauważyć w trzecim zdaniu w przykładach w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza – there is

There is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania
There is a cat on the fence. - Na płocie znajduje się kot.
There is a bug on your sholder. - Na twoim ramieniu znajduje się robak.
There is no milk in the fridge. - W lodówce nie ma mleka.

Co ciekawe, w języku polskim zdania tego typu zaczynamy od miejsca, w którym jest, lub nie ma wspomnianej przez nas rzeczy, co jest przeciwieństwem kolejności w zdaniu w języku angielskim.

Przeczenia tworzymy w bardzo łatwy sposób – po zwrocie there is wstawiamy słowo not, co możemy skrócić do formy isn't:

There is not a cat on the fence - Na płocie nie ma kota.
There isn't a cat on the fence.

Pytania to kwestia zastosowania inwersji – zamiany szyku zdania:

Is there a cat on the fence? - Czy na płocie jest kot?

Liczba mnoga – there are

There are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania
There are two cats on the fence. - Na płocie znajdują się dwa koty.
There are several bugs on your shoulder. - Na twoim ramieniu znajduje się kilka robaków.
There are many examples of how to use this structure. - Istnieje wiele przykładów jak używać tej struktury.

Przeczenia tworzymy w taki sam sposób jak w liczbie pojedynczej:

There are not two cats on the fence. - Na płocie nie ma dwóch kotów.
There aren't two cats on the fence.

Pytania w liczbie mnogiej również tworzymy poprzez inwersję:

Are there two cats on the fence? - Czy na płocie są dwa koty?

Zapraszamy również do zapoznania się z dość często mylonymi wyrażeniami w języku angielskim – so far i by far.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0