Gramatyka angielska: składnia w języku angielskim

Jak wygląda składnia w języku angielskim? Czy jest ona podobna do składni języka polskiego? Ten artykuł zawiera odpowiedzi na oba pytania. Zapraszamy.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: składnia w języku angielskim

Składnia języka angielskiego to jeden z najbardziej podstawowych aspektów gramatyki angielskiej, z którymi należy się zapoznać, by poprawnie tworzyć zdania. Jak wygląda relacja składni angielskiej do składni polskiej? Czy są one lustrzanymi odbiciami, a może mówimy o dwóch różnych światach?

Składnia w języku angielskim

Składnia angielska to dość obszerny temat. W języku angielskim mamy do czynienia z niezwykłym bogactwem jeśli chodzi o liczbę struktur i konstrukcji gramatycznych. Zanim przejdziemy do przykładów, odpowiedzmy na pytanie, które zadaliśmy we wstępie. Czy składnia angielska jest podobna, a może zupełnie inna od składni języka polskiego?

Podstawowy szyk zdania prezentuje się tak samo jak w języku polskim. Mówimy tu o szyku podmiot – orzeczenie – dopełnienie (subject verb object; SVO). Jednak gdy pójdziemy o krok dalej i zaczniemy przyglądać się poszczególnym strukturom gramatycznym i ich odpowiednikom w języku polskim, sytuacja nieco się zmienia.

Przykłady

Jacek poszedł do sklepu. Jack went to a shop.
Na ulicy jest dużo samochodów. There are many cars on the street.
Na dworze jest ciemno. It is dark outside.
Tom umie grać na gitarze. Tom can play the guitar.
Wieje. It is windy.
Szkoda mi go. I feel pity for him.
Jeździ się tu na rowerach. They ride bicycles here.
Nie jedz cukierków. Don't eat candies.
Dałem siostrze książkę. I gave my sister a book.
Oni zwykli spacerować. They used to stroll.

 

Jak widzimy, składnia angielska różni się od składni polskiej w wielu przykładach. Co ciekawe, nie jest to kwestia złożoności zdań – niektóre zdania krótkie tworzymy w podobny sposób, jak w języku polski, lecz są też takie, które tworzy się w zupełnie inny sposób. Pokazuje to tylko, jak ważnym jest opanowanie gramatyki języka angielskiego, a przenoszenie zdań bezpośrednio do drugiego języka to bardzo ryzykowny zabieg – owszem, w przypadku niektórych z nich możemy „trafić” i zdanie będzie brzmiało poprawnie, jednak istnieje duża szansa, iż zdanie straci w trakcie takiego zabiegu sens i stanie się zupełnie niezrozumiałe dla odbiorcy.

Podsumowując, składnie języka angielskiego i języka polskiego są w niektórych aspektach podobne, a w niektórych różne. Szyk zdania w niektórych przypadkach odpowiada szykowi zdania drugiego języka, jednak częściej wydaje się od niego różnić. Musimy być zatem czujni w przenoszeniu wypowiedzi na drugi język – najlepiej jest budować je od podstaw – wtedy mamy pewność, że unikniemy błędu, który może w przeciwnym razie wkraść się do naszej wypowiedzi.

Zapraszamy również do zapoznania się z podobieństwami i różnicami między językiem angielskim i językiem polskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0