Gramatyka angielska: must czy have to? – dowiedz się, kiedy używać

Kiedy sprawdzimy w słowniku co znaczą angielskie czasowniki must i have to, dowiemy się, że znaczą one to samo – musieć. Słownik nie uwzględnia jednak dodatkowego znaczenia, które w ich przypadku jest zgoła inne. Dowiedzmy się, jaka jest różnica pomiędzy czasownikami must i have to.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: must czy have to? – dowiedz się, kiedy używać

Każdy z nas wielokrotnie spotkał się z dwoma angielskimi czasownikami oznaczającymi „musieć”. Mówimy tu o czasownikach must i have to. Czy zastanowiliśmy się jednak, czy występuje między nimi jakakolwiek różnica? W tym artykule dowiecie się czym czasownik must różni się od czasownika have to.

Must czy have to?

Jak już wspomnieliśmy, obydwa te czasowniki oznaczają „musieć”. Musimy jednak wiedzieć, że:

Must

W przypadku czasownika must, podmiot lub osoba mówiąca zgadza się z pewną koniecznością – w pewien sposób sam na siebie tę konieczność nakłada.

I must buy her a gift. - Muszę kupić jej prezent.
I must wake up earlier. - Muszę budzić się wcześniej.
I must exercise more. - Muszę więcej ćwiczyć.

Have to

Czasownik have to również oznacza konieczność, jednak w przypadku tego czasownika, konieczność, o której mowa, jest na podmiot lub osobę mówiącą narzucona – sam podmiot nie musi się z nią zgadzać.

I have to arrive at work on time. - Muszę dojeżdżać do pracy na czas. – My boss says so. - Mój szef tak mówi.
I have to see the dentist. - Muszę odwiedzić dentystę. – My wife suggests so. - Moja żona mi to sugeruje.
I have to call my boss. - Muszę zadzwonić do mojego szefa. – My supervisor ordered me to do that. - Mój przełożony nakazał mi to zrobić.

Have got to

Możliwa jest również forma have got to – jest ona charakterystyczna dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego i nie zmienia sensu zdania (pamiętajmy o możliwości skrócenia wspomnianej formy, co pokazaliśmy w drugim przykładzie poniżej).

I have got to see the dentist.
I've got to see the dentist.

Uwaga! W przypadku form przeczących, czasowniki do not have to (don't have to) i must not (mustn't) diametralnie zmieniają swoje znacznie. Czasownik don't have to oznacza „nie musieć", ale bez zakazu – wybór należy do osoby:

You don't have to water the plants. - Nie musisz podlewać roślinek. – You can do it if you like, but it isn't a necessity. - Możesz to zrobić, ale nie jest to koniecznością.

Czasownik mustn't oznacza mocny zakaz – pod żadnym pozorem nie wolno czegoś robić:

One mustn't litter the streets. - Nie wolno zaśmiecać ulic.

Wspomnieliśmy słowo streets – ulice. Dowiedzmy się, czym różni się od angielskiego słowa road i innych określeń oznaczających drogę.

Dodaj komentarz
User 4
Wojtek
ponad 4 lata temu

W takim razie jak powiedzieć "to musi być miłość"...? "It has to be love" czy "it must be love"...? Czy miłość obowiązek bycia ma narzucony z zewnątrz, czy sama go uznaje...? :/

Odpowiedz
0
0
0 0 0