Road vs street – kiedy używać? Rodzaje dróg w języku angielskim

Jaka jest różnica pomiędzy angielskimi słowami road i street? Kiedy używać każdego z nich? Jakie rodzaje dróg występują w języku angielskim? Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICTWO
Road vs street – kiedy używać? Rodzaje dróg w języku angielskim

Każdy z nas spotkał się z popularnymi określeniami drogi w języku angielskim w formie street i road. Czy zastanawialiście się, jakie są różnice pomiędzy tymi słowami? Czy wiecie, które z nich należy używać w określonej sytuacji? Ponadto, czy znacie rodzaje dróg w języku angielskim? Dzięki temu artykułowi dowiecie się wszystkiego na ten temat.

Road vs street

Rozróżnienie dotyczące typu dróg w języku angielskim wygląda następująco: road jest drogą łączącą dwa odległe od siebie punkty, najczęściej poza miastem. Street to droga (ulica) znajdująca się w terenie zabudowanym. Jest to podstawowa różnica pomiędzy angielskimi słowami road i street.

Rodzaje dróg w języku angielskim (types of roads)

Warto poznać również inne angielskie określenia dróg – w zależności od ich funkcji, jaką pełnią:

avenue – aleja – dróżka, która jest najczęściej otoczona z obydwu stron drzewami lub krzewami;
boulevard – bulwar – poszerzona arteria w mieście, sąsiadująca najczęściej z roślinnością z jednej strony i chodnikami lub ulicą z drugiej;
bypass – obwodnica – droga o zwiększonym limicie prędkości, której głównym celem jest przejazd obok miasta bez konieczności wjeżdżania do niego;
drive/driveway – podjazd – krótki fragment chodnika lub drogi prowadzący do garażu, budynku lub kompleksu budynków;
dual carriageway/divided highway – droga ekspresowa – droga podobna do autostrady, z kilkoma (najczęściej dwoma) pasami przebiegającymi w tym samym kierunku, odgrodzona od pasów prowadzących w przeciwnym kierunku pasem zieleni bądź barierą, o zwiększonym limicie prędkości;
expressway/motorway/freeway/highway – autostrada – droga przeznaczona dla ruchu o zwiększonych prędkościach, rozciąga się najczęściej na dużym obszarze i łączy miasta;
lane – tor/pas ruchu – wąska droga lub jej część;
way – droga – poboczna uliczka wewnątrz lub poza miastem.

Drogi są stworzone dla pojazdów – najczęściej używanym z nich przez nas wszystkich jest samochód. Zapraszamy do zapoznania się z angielskim słownictwem dotyczącym części samochodu.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0