Gramatyka angielska: modifiers and intensifiers (przydawki i partykuły wzmacniające)

Dokonując opisu, często chcemy podkreślić pewną cechę osoby lub przedmiotu. W języku angielskim umożliwiają nam to modifiers i intensifiers, co w języku polskim tłumaczymy na przydawki i partykuły wzmacniające. W tym artykule dowiecie się dokładnie czym są wspomniane części zdania i mowy.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: modifiers and intensifiers (przydawki i partykuły wzmacniające)

Modifiers and intensifiers

W języku angielskim bardzo często używamy, nawet o tym nie wiedząc, części zdania i mowy, które nazywają się modifiers i intensifiers – w języku polskim nazywamy je przydawkami i partykułami wzmacniającymi. Wbrew dość enigmatycznej nazwie, są one stosowane częściej, niż mogłoby się wydawać. Poniżej dowiecie się – czym dokładnie są i jak należy ich używać.

Modifiers (przydawki)

Przydawki, które w języku angielskim określane są mianem modifiers, to słowa lub wyrażenia, które opisują dane słowo lub nadają mu bardziej konkretne znaczenie.

Przydawki mogą przybrać postać przymiotnika lub przysłówka. Jeżeli przydawką jest przymiotnik, odnosi się ona do rzeczownika lub zaimka:

Dan bought a small car. - Dan kupił mały samochód.
Dan bought a small car.
Dan bought another car. - Dan kupił kolejny samochód.

Uwaga! W drugim przykładzie podkreśliliśmy, iż przydawką jest przedimek a – w tym przypadku pełni on rolę przymiotnika, podobnie do określenia small.

Przydawki mogą również być przysłówkami – odnoszą się wtedy do czasownika, przymiotnika, lub innego przysłówka:

He frantically shouted at his dog. - On gorączkowo krzyknął na swojego psa.
Diana spotted a wonderfully looking ladybird. - Diana zauważyła cudownie wyglądającą biedronkę.
They reportedly quickly bought a new car. (Oni podobno szybko kupili nowy samochód.

Jak wspomnieliśmy w opisie powyżej, przydawki – modifiers – mogą również przybierać postać wyrażeń:

Stan bought a car cheaper than ours. - Stan kupił samochód tańszy od naszego.
When on holiday, Dave had a great time. - Będąc na wakacjach, Dave świetnie się bawił.

Jak zauważyliście, przydawkę wstawiamy najczęściej bezpośrednio przed lub po słowem, do którego się odnosi. Musimy pamiętać, by nigdy nie umieszczać jej zbyt daleko od określanego słowa, gdyż taki zabieg może doprowadzić do zdania, które zabrzmi dość dziwnie, w którym nie będzie wiadomo, do czego tak naprawdę przydawka się odnosi.

Intensifiers (partykuły wzmacniające)

Intensifiers, co w języku polskim nazywamy partykułami wzmacniającymi, to określenia typu very, really, so, extremely, utterly, których zadaniem jest opisanie stopnia lub ilości tego, o czym mówimy.

Zastosowanie partykuł wzmacniających przedstawimy na przykładzie zdania, które zmodyfikujemy:

The streets are clean. - Ulice są czyste.

Intensifiers wstawiane są bezpośrednio przed określanym słowem:

The streets are extremely clean. - Ulice są nadzwyczaj czyste.
The streets are so clean. - Ulice są takie czyste.
The streets are really clean. - Ulice są naprawdę czyste.
The streets are very clean. - Ulice są bardzo czyste.

I, na koniec:

English is so easy! - Język angielski jest taki łatwy!

Zapraszamy również do zapoznania się ze zdaniami względnymi (relative clauses) w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
Sylwia
ponad 6 lat temu

Bardzo dziękuje za wartościowe i pouczające artykuły, które zamieszczacie. Dowiedziałam się z nich więcej niż z niejednej książki o gramatyce języka angielskiego.

Odpowiedz
0
0
0 0 0