Gramatyka angielska: konstrukcja it's high time i it's time – najwyższa pora

Zwrot „najwyższa pora” nie występuje wyłącznie w naszym rodzimym języku – jego odpowiednik znajduje się również w języku angielskim, gdzie brzmi bardzo podobnie. Nauczmy się tworzyć konstrukcję it's high time oraz it's time. Zapraszamy!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: konstrukcja it's high time i it's time – najwyższa pora

Niektóre polskie zwroty nie mają swoich odpowiedników w języku angielskim, a niektóre z nich takowe posiadają. Co ciekawe, dość abstrakcyjny zwrot „najwyższa pora” nie dość, że ma odpowiednik w języku angielskim, to jego angielski bliźniak brzmi do niego bardzo podobnie. Mówimy tu o konstrukcji it's high time, która rządzi się swoimi prawami jeżeli chodzi o gramatyczną budowę zdania z jej użyciem. Zapoznajmy się z nią.

It's high time

Jak już wspomnieliśmy, it's high time oznacza to samo co polskie „najwyższa pora”. Używana jest w podobnych sytuacjach jak jej polski odpowiednik – gdy chcemy powiedzieć, że na coś już czas, trudno znaleźć lepszy wybór. Przejdźmy zatem do tworzenia konstrukcji z it's high time.

It is (it's) + high time + podmiot + Past Simple + dopełnienie
It's high time we joined the party. - Najwyższa pora, abyśmy przyłączyli się do imprezy.
It is high time they gave us the money back. - Najwyższa pora, aby oddali nam pieniądze.
It's high time she became a professional actress. - Najwyższa pora, aby została profesjonalną aktorką.

lub

It is (it's) + high time + for + podmiot + to + bezokolicznik
It's high time for them to return to the base. - Najwyższa pora, aby wrócili do bazy.
It is high time for us to leave. - Najwyższa pora, abyśmy sobie poszli.
It's high time for him to retire. - Najwyższa pora, aby przeszedł na emeryturę.

Formy high time użyjemy w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości.

It's time

Możemy również użyć konstrukcji it's time, które będzie miało podobne znaczenie do konstrukcji it's high time:

It's time I told her about it. - Pora, abym jej to powiedział.
It's time for them to leave it behind. - Pora, aby już to zostawili.

Zapraszamy również do zapoznania się z dopełniaczem saksońskim w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
Iza
prawie 7 lat temu

Czy mozna powiedziec its high time we have left

Odpowiedz
0
0
0 0 0