Gramatyka angielska: konstrukcja it's high time i it's time – najwyższa pora

Zwrot „najwyższa pora” nie występuje wyłącznie w naszym rodzimym języku – jego odpowiednik znajduje się również w języku angielskim, gdzie brzmi bardzo podobnie. Nauczmy się tworzyć konstrukcję it's high time oraz it's time. Zapraszamy!

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: konstrukcja it's high time i it's time – najwyższa pora

Niektóre polskie zwroty nie mają swoich odpowiedników w języku angielskim, a niektóre z nich takowe posiadają. Co ciekawe, dość abstrakcyjny zwrot „najwyższa pora” nie dość, że ma odpowiednik w języku angielskim, to jego angielski bliźniak brzmi do niego bardzo podobnie. Mówimy tu o konstrukcji it's high time, która rządzi się swoimi prawami jeżeli chodzi o gramatyczną budowę zdania z jej użyciem. Zapoznajmy się z nią.

It's high time

Jak już wspomnieliśmy, it's high time oznacza to samo co polskie „najwyższa pora”. Używana jest w podobnych sytuacjach jak jej polski odpowiednik – gdy chcemy powiedzieć, że na coś już czas, trudno znaleźć lepszy wybór. Przejdźmy zatem do tworzenia konstrukcji z it's high time.

It is (it's) + high time + podmiot + Past Simple + dopełnienie

It's high time we joined the party. (Najwyższa pora, abyśmy przyłączyli się do imprezy).

It is high time they gave us the money back. (Najwyższa pora, aby oddali nam pieniądze.)

It's high time she became a professional actress. (Najwyższa pora, aby została profesjonalną aktorką.)

lub

It is (it's) + high time + for + podmiot + to + bezokolicznik

It's high time for them to return to the base. (Najwyższa pora, aby wrócili do bazy.)

It is high time for us to leave. (Najwyższa pora, abyśmy sobie poszli.)

It's high time for him to retire. (Najwyższa pora, aby przeszedł na emeryturę.)

Formy high time użyjemy w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości.

It's time

Możemy również użyć konstrukcji it's time, które będzie miało podobne znaczenie do konstrukcji it's high time:

It's time I told her about it. (Pora, abym jej to powiedział.)

It's time for them to leave it behind. (Pora, aby już to zostawili.)

 

Zapraszamy również do zapoznania się z dopełniaczem saksońskim w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons
Anne Simons

Iza

ponad rok temu

Czy mozna powiedziec its high time we have left


0

0

0

0

0