Gramatyka angielska: ani ja, ja też – neither do I / me neither / so do I / me too

W języku polskim bardzo często stosujemy zwroty ani ja / ja też. Jak one brzmią w języku angielskim, i kiedy stosować poszczególne z nich? Zapraszamy do nauki!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: ani ja, ja też – neither do I / me neither / so do I / me too

W przypadku polskich zwrotów „ani ja" i „ja też", sytuacja prezentuje się bardzo łatwo – mamy do dyspozycji dwa zwroty, które używamy w sytuacjach, kiedy chcemy coś potwierdzić. W języku angielskim zamiast dwóch mamy do dyspozycji cztery popularne zwroty – neither do I, me neither, so do I oraz me too. Dowiedzmy się, jak i kiedy używać każdego z nich.

Neither do I / me neither

Zwroty neither do I oraz me neither oznaczają „ani ja”.

Neither do I używamy, kiedy chcemy potwierdzić, iż stwierdzenie naszego przedmówcy odnosi się również do nas. Zwrotu tego, podobnie jak me neither, używamy po czyjejś wypowiedzi:

A: I don't like winter. - Nie lubię zimy.
B: Neither do I. - Ani ja.

A: I haven't been to France yet. - Nie byłem jeszcze we Francji.
B: Me neither. - Ani ja.

Me neither możemy użyć w każdej sytuacji, bez względu na czas użyty w zdaniu. Wyrażenie neither do I jest nieco bardziej złożone. Znajduje się w nim operator do, który przybiera różne formy, w zależności od czasu, w jakim chcemy utworzyć zdanie:

A: I haven't been to France yet.
B: Neither have I.

A: I won't do this. - Nie zrobię tego.
B: Neither will I.

So do I / me too

Zwroty so do I oraz me too są przeciwieństwem wspomnianych wyżej neither do I i me neither, a oznaczają „ja też”. Przed zwrotem so do I możemy wstawić słowo and – i.

A: I love summer. - Uwielbiam lato.
B: (And) So do I. - Ja też.

A: I have been to Spain twice. - Byłem w Hiszpanii dwukrotnie.
B: Me too. - Ja też.

Zwrot me too użyjemy w każdej sytuacji, niezależnie od czasu – nie znajduje się w nim żaden czasownik ani operator, który ulegałby zmianie w innym czasie. Zwrot so do I jest zależny od czasu, w jakim utworzone jest zdanie, czego przykłady zobaczycie poniżej:

A: I will want to visit France this year. - Będę chciał odwiedzić Francję w tym roku.
B: (And) So will I. - Ja też.

A: I have done that before. - Już to wcześniej robiłem.
B: (And) So have I. - Ja też.

Zapraszamy również do zapoznania się z użyciem słów both, either i neither.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0