Good night a good evening - poznaj różnicę!

O ile za dnia witamy się Good morning! lub Good afternoon! w zależności, czy widzimy kogoś przed południem czy po południu, o tyle wieczorem przywitamy się Good evening! Kiedy w takim razie używamy pozdrowienia Good night? Jaka jest różnica pomiędzy wyrażeniami good evening a good night? Przeczytaj poniższy artykuł.

SŁOWNICTWO
Good night a good evening - poznaj różnicę!

Dla wielu osób wieczór i noc to ulubiona pora dnia. Robi się ciemno, spokojnie, wszystko zwalnia... i wreszcie mamy czas na odpoczynek. Pora wieczorna ma również swoje prawa jeżeli chodzi o witanie i żegnanie się. O ile za dnia witamy się Good morning! lub Good afternoon! w zależności, czy widzimy kogoś przed południem czy po południu, o tyle wieczorem przywitamy się Good evening! Kiedy w takim razie używamy pozdrowienia Good night? Jaka jest różnica pomiędzy wyrażeniami good evening a good night?

Good evening

Pozdrowienia good evening należy użyć wieczorową porą – kiedy słońce zaczyna powoli się chować. Zwykle przyjmuje się, że dobrym momentem na rozpoczęcie używania tego zwrotu jest godzina 18:00 (6 PM)

Good evening Sam! - Dobry wieczór Sam!
Good evening Jenny! -Dobry wieczór Jenny!
Good evening Mr. Smith! -Dobry wieczór Panie Smith!

Jeżeli chcemy użyć skróconej formy, wystarczy powiedzieć evening!, ewentualnie evening + osoba

Good night

Pozdrowienie good night to zwrot, jaki używa się na pożegnanie bądź wtedy, kiedy udajemy się do łóżka. Na język polski przetłumaczymy go jako dobranoc lub dobrej nocy.

Good night mom! - Dobranoc, mamo!
I'm leaving. Good night! - Uciekam. Dobrej nocy!
Good night everybody! - Dobrej nocy wszystkim!

Co ciekawe, zwrotu good evening również możemy użyć przy pożegnaniu. Przy pożegnaniu brzmi on jednak dość formalnie, dlatego też zachowajmy go na takie sytuacje.

Kolejnym ciekawym porównaniem są słowa work i job. Zapraszamy do zapoznania się z różnicami, jakie między nimi występują.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0