Excuse me, pardon me, sorry – jak i kiedy używać?

Gdy chcemy kogoś przeprosić w języku angielskim, z pomocą przychodzą trzy zwroty – excuse me, pardon me oraz sorry. Wszystkie znaczą „przepraszam”, lecz nie mogą być używane w takich samych sytuacjach. Dowiedzmy się zatem, w czym tkwi różnica. Zapraszamy.

SŁOWNICTWO
Excuse me, pardon me, sorry – jak i kiedy używać?

Excuse me, pardon me i sorry – wszystkie trzy zwroty oznaczają „przepraszam”. Nie posiadają one jednak takiego samego znaczenia; używa się je w odmiennych sytuacjach. Dowiedzmy się zatem kiedy używać excuse me, pardon me oraz sorry.

Excuse me

Zwrot excuse me jest dość popularnym zwrotem, który znajduje się pomiędzy pardon me oraz sorry pod względem formalności – pardon me jest najbardziej formalny, excuse me drugi pod względem formalności, a sorry – najmniej formalny. Kiedy używamy zwrotu excuse me?

 • W przypadku, kiedy chcemy się kogoś o coś zapytać, np.:

  Excuse me, could you tell me what time is it? - Przepraszam, czy może mi Pan/Pani powiedzieć, która jest godzina?
 • Kiedy przechodząc przez tłum, chcemy przeprosić by przejść dalej, np.:

  Excuse me, can I get past? - Przepraszam, czy mogę przejść?
 • W sytuacji, kiedy chcemy kogoś przeprosić i oznajmić, że musimy iść, np.:

  I have to go now. Excuse me. - Muszę już iść. Przepraszam.
 • W przypadku, kiedy nie zrozumiemy czyjejś wypowiedzi i chcemy, by osoba ją powtórzyła, np.:

  A: ...
  B: Excuse me? I didn't catch it. - Przepraszam? Nie zrozumiałem.
 • Kiedy zakaszlemy, kichniemy, itp., np.:

  *Cough* – excuse me. - *Kaszel* – przepraszam.

Pardon me

Zwrot pardon me – którego inną formą jest I beg your pardon – jest zwrotem formalnym i spotyka się go wyłącznie w takich sytuacjach. Jeżeli zechcemy go użyć np. w kręgu naszych znajomych, zabrzmi on sztywnie i nienaturalnie. Używa się go przede wszystkim w przypadku, kiedy nie zrozumiemy, co druga osoba do nas powiedziała, np.:

A: …
B: Pardon me? / I beg your pardon?

Inną sytuacją, kiedy używa się powyższego zwrotu jest sytuacja, w której niechcący na kogoś wpadniemy, dojdzie do kontaktu fizycznego, lub innej formy kontaktu, która była nieplanowana, np.:

Pardon me. I didn't mean to do that. - Przepraszam. Nie chciałem tego zrobić.

W oficjalnych sytuacjach przyjęło się używać zwrot pardon me w przypadku, kiedy chcemy odejść od stołu w trakcie posiłku, obrad, itp.

Sorry

Sorry jest zwrotem, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Z biegiem czasu zastąpił on w wielu sytuacjach polskie „przepraszam”, co niektórych irytuje, a niektórzy nie mają mu nic przeciwko. Dowiedzmy się zatem, kiedy użycie wyrażenia sorry jest poprawne.

Jak już wspomnieliśmy, sorry jest najmniej formalnym spośród poruszanych w tym artykule zwrotów. Używa się go:

 • Kiedy zrobimy coś złego, lub coś, czego nie zamierzaliśmy zrobić i żałujemy tego, co zrobiliśmy, np.:

  I didn't mean to crash into you. I am so sorry. - Nie chciałem się z tobą zderzyć. Bardzo przepraszam.
 • W przypadku, kiedy nie zrozumiemy, co ktoś powiedział – podobnie jak w przypadku zwrotów excuse me i pardon me, jednak w nieformalnych sytuacjach, np.:

  A: Anne was asking for you.
  B: Sorry?
  A: I said “Anne was asking for you”.
 • Kiedy chcemy „przebić się” przez tłum – o ile w przypadku zwrotu pardon me oczekujemy, że ktoś ustąpi nam drogi, używając zwrotu sorry niejako forsujemy swoją drogę, np.:

  Sorry – Sorry – I need to get through. - Przepraszam – Przepraszam – Muszę przejść.

Podsumowując, wszystkie trzy zwroty mają podobne, lecz nie takie same znaczenie – używa się ich w nieco innych sytuacjach, o których trzeba pamiętać. Zwrot sorry jest najmniej formalny, excuse me nieco bardziej formalny, a pardon me / I beg your pardon – najbardziej formalny spośród poruszanej w tym artykule trójki wyrażeń.

Wszystkie trzy wyrażenia z pewnością okażą się przydatne w trakcie rozmowy telefonicznej w języku angielskim – dowiedzmy się, jakie inne zwroty są do prowadzenia takiej rozmowy niezbędne. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0