Rozmowa telefoniczna po angielsku - przydatne słownictwo i zwroty

Każdy z nas rozmawia czasem przez telefon – niektórzy częściej, niektórzy rzadziej, lecz ta forma komunikacji jest popularna i taka najprawdopodobniej pozostanie przez najbliższe lata. Rozmawiając przez telefon w języku angielskim, musimy znać słownictwo i zwroty, dzięki którym to, co mówimy, będzie czytelne i zrozumiałe dla naszego odbiorcy. Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICTWO
Rozmowa telefoniczna po angielsku - przydatne słownictwo i zwroty

Rozmowa telefoniczna po angielsku

Rozmowa telefoniczna to bardzo popularna forma komunikacji. W dzisiejszych czasach pojawiły się nowe formy rozmowy -- bazujące na tekście, a nawet zdjęciach, jak to ma miejsce w przypadku popularnych aplikacji na smartfony, jednak w większości sytuacji rozmowa telefoniczna jest jedyną możliwą i stosowną formą komunikacji. Poniżej znajdziecie angielskie słownictwo i zwroty, które okażą się nieocenione w trakcie rozmowy telefonicznej po angielsku.

Słownictwo

Zacznijmy od słownictwa, które bezpośrednio odnosi się do rozmów telefonicznych.

phone – telefon
cell phone/mobile phone – telefon komórkowy
smartphone – smartfon
pay phone – automat telefoniczny
handset/receiver – słuchawka
directory – książka telefoniczna
phone card – karta telefoniczna
reception – zasięg
number – numer
phone call – rozmowa telefoniczna

Rozmowa telefoniczna - przydatne zwroty

Poniżej znajduje się lista zwrotów, które przydadzą się w trakcie rozmowy telefonicznej. Posegregowaliśmy je według poszczególnych etapów rozmowy.

Telefonowanie (making a phone call)

Hello, … speaking. – Halo, tu …
Good morning, … here. – Dzień dobry, tu …
Good afternoon, … speaking. – Dzień dobry, z tej strony …
This is … speaking. – Z tej strony …
Could I speak to … please? – Czy mógłbym rozmawiać z … ?
I am trying to contact … – Próbuje skontaktować się z …
Hello, is that … ? – Halo, czy to …?

Odbieranie (taking a call)

… speaking. – … przy telefonie.
This is … – Tu …
Can I help you? – W czym mogę pomóc?
Company … this is … How may I help you? – Firma … … przy telefonie. Jak mogę Panu pomóc?
Yes? – Tak?

Odpowiadanie na zapytanie (responding to a request)

One moment, please. – Chwileczkę.
Let me see if … – Zobaczę, czy …
Let me check that out. – Sprawdzę, czy …

Pytanie o nazwisko (asking for a name)

Who is speaking? – Kto mówi?
Who is calling, please? – Kto dzwoni?
Can I have your name, please? – Czy mogę usłyszeć Pana/Pani nazwisko?

Łączenie (connecting)

Hold on, please. – Proszę zaczekać.
Just a moment, please. – Chwileczkę.
Thank you for your patience. – Dziękuję za cierpliwość.
I am connecting you now. – Już Pana/Panią łączę.

Przekazywanie wiadomości (passing information)

Could I leave a message? – Czy mógłbym zostawić wiadomość?
Could you spell that, please? – Czy mógłby Pan to przeliterować?
Could he/she call me back? – Czy mógłby/mogłaby do mnie oddzwonić?
Could you give me your number, please? – Czy mógłby mi Pan podać swój numer telefonu?
I will call back later. – Zadzwonię później.

Trudności (problems)

There is no answer. – Nie ma odpowiedzi.
The line is engaged. – Linia jest zajęta.
Wrong number. – Zły numer.
The number is busy. – Zajęte.
I cannot hear you. – Nie słyszę Cię.
Could you repeat that, please? – Czy mógłby Pan powtórzyć?
I am losing reception. – Tracę zasięg.

Kończenie rozmowy (ending a phone call)

Thank you. Have a good day. – Dziękuję. Miłego dnia.
Thank you for your help. Have a good day. – Dziękuję za Pańską pomoc. Miłego dnia.
Thank you for calling. Have a good day. – Dziękuję za telefon. Miłego dnia.
Okay, have a great day. – W porządku, miłego dnia.

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskim słownictwem i zwrotami przydatnymi w trakcie pobytu w hotelu.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0